Toimintakertomus 2019

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintavuosi 2019 oli yhdistyksen 39.

Vuonna 2019 suomalaiset osakkeet tuottivat 20,4 %. Tämä ylitti selvästi osakkeiden keskimääräisen reaalituoton noin 6 %. Osakkeiden hinnat olivat edelleen pitkänajan keskiarvon yläpuolella, mikä laskee tuotto-odotusta.

 

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Osallistuttiin Pörssisäätiön järjestämiin Pörssi – Iltoihin, Suomen Osakesäästäjien  yhtiöiltoihin ja sijoitusristeilylle.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.5.2019 Ravintola Niittylounaassa, Espoossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14§:n mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen jälkeen esiintyivät analyytikko Erkki Vesola Inderesistä ja Jamilla Heiskanen Osakesäästäjistä.

Toimintavuoden aikana järjestettiin yhdistyksen omia yritysvierailuja ja sijoitusiltoja vuosikokousten yhteydessä. Tehtiin tiivistä ohjelmallista yhteistyötä Helsingin Osakesäästäjät ry:n kanssa.

Yhteistyössä GoodMarketing Oy:n kanssa järjestettin useita yhtiöesittelyiltoja.

Yhdistyksen viralliset kokousedustajat osallistuivat Suomen Osakesäästäjien, edustajiston,  valtuuston ja hallituksen kokouksiin. Marraskuussa osallistuttiin pörssisäätiön järjestämiin pörssi-iltoihin ja Sijoitus-Invest 2019 tapahtumaan, Helsingin Messukeskuksessa.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 10.12.2019 Ravintola Niittylounaassa, Espoossa. Käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset syyskokoukselle kuuluvat asiat.

Sijoitusillassa esiintyivät  analyytikko Petri Kajaani, Inderes ja KTM Peter Immonen WIP.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin toimikaudeksi 2020-2022 Jussi Koskinen, Aki Rinkinen ja Jarmo Helin.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi v 2020 valittiin DI Jussi Koskinen.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Toiminnantarkastajiksi v 2019-2020 valittiin ekonomi, diplomi-insinööri  Heikki J W Salonen ja yrittäjä Seppo Tiensuu ja varalle Erkki Berg ja Raili Jäkälä

Osallistuminen kaikkiin tilaisuuksiin oli runsasta.

 

HALLITUS

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa. Hallitukseen ovat kuuluneet vuoden loppuun asti.

Jussi M Koskinen, puheenjohtaja

Aki Rinkinen, varapuheenjohtaja

Anneli Alanne, jäsen

Peter Immonen, jäsen

Heikki Vahala, jäsen

Jaakko Ravald, jäsen toiminnanjohtaja

 

TOIMINNANTARKASTAJAT

Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet ekonomi diplomi-insinööri Heikki J W Salonen ja yrittäjä Seppo Tiensuu ja varalla Erkki Berg ja Raili Jäkälä

 

EDUSTUS SUOMEN OSAKESÄÄSTÄJIEN HALLINNOSSA

Yhdistyksen  puheenjohtaja Jussi Koskinen on toiminut Suomen Osakesäästäjien  hallituksen jäsenenä ja Sauli Vilen hallituksen varajäsenenä. Liittovaltuustossa yhdistystä ovat edustaneet 19.5.2018-  Peter Immonen, Aki Rinkinen, Jaakko Ravald ja Heikki Vahala, valtuuston 1. varapuheenjohtaja (13.10.2018-)

Suomen Osakesäästäjien  puheenjohtajana toimii Professori Timo Rothovius, Vaasasta.

 

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys on ollut positiivinen, käynnissä olevan

jäsenhankintakampanjan ansiosta. Jäsenmäärä 31.12.2019 oli 2805.

 

TIEDOTUS

Tiedotustoimintaa hoidettiin käyttämällä Viisas Raha lehteä ja sähköpostikutsuja.

Yhdistys hyödyntää Suomen Osakesäästäjien  tarjoamia verkkosivuja, osoitteessa www.osakeliitto.fi

 

TALOUS

Yhdistyksen talous rakentuu jäsenmaksutuottojen varaan. Sijoitustoiminnan tuotot koostuvat saaduista osinko- ja korkotuotoista sekä arvonpalautuksista. Sijoitussalkun kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 6431,33 €. Käypä markkina-arvo oli (31.12.2019 ) 8154,23€. Tilikauden ylijäämä on 4723,93€, joka esitetään lisättäväksi omaan pääomaan.

 

Espoossa  25.2.2020

HALLITUS