Verovähennykset

Pääomatuloista tehtävät verovähennykset. Ohessa esimerkkilaskelma