Toimintakertomus 2007

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 5.3.2007 ravintola Pub Jaakko V:ssä (Kirkkokatu 10).

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2007 lopussa oli 116 henkilöä.

Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Terjo Laitinen ja hallituksen muina jäseninä Riku Lehtinen, Juha Puskala, Jari Suni, Pentti Salo ja Arto Soikkeli. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi Jari Suni paikkakunnalta pois muuttoonsa eli 17.9.2007 asti, jonka jälkeen sihteerin tehtäviä on hoitanut Riku Lehtinen. Yhdistyksen varapuheenjohtajana on toiminut Pentti Salo, joka myös on ollut rahastonhoitaja Jari Sunin poismuuton jälkeen.

Tilintarkastajat
Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Marjatta Långvik ja varalle Hannu Jumppanen.

Jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä jäsenmaksu on ollut 68 euroa ja muilta perheen jäseniltä 10 euroa.

Hallituksen kokoukset
Toimintavuoden aikana hallitus on kokoontunut viisi kertaa.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys on kokoontunut joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina ravintola Jaakko V:n yläkerrassa kesäaikaa lukuun ottamatta. Kokoontumiset ovat olleet hyvin vapaamuotoisia. Varsinaisia alustuksia ovat pitäneet Terjo Laitinen ja Jari Suni. Lähes jokaisessa kokouksessa on pidetty kierros, jonka aikana jokainen vuorollaan on kertonut edellisen kuukauden aikana toteuttamistaan toimenpiteistä. Samassa yhteydessä jokainen on esittänyt arvioita tulevasta kehityksestä sijoitustoiminnan kentässä. Keskustelu on ollut poikkeuksetta vilkasta ja rakentavaa.

Rahastosijoitukset
Yhdistys on sijoittanut jäsenmaksuista kertyneen ylijäämän rahastoihin. Keväällä 2007 tilanne kääntyi sen verran epävarmaksi, että yhdistys päätti siirtää pääosan osakerahastoissa olevista sijoituksista korkorahastoihin, jossa ne ovat olleet toimintavuoden loppuun. Nyt toimintavuoden päättyessä voimme arvioida tehdyt ratkaisut oikeiksi.

Kotkassa 4.3.2008

HALLITUS