Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 1.1.2011 – 31.12.2011

HALLITUS

Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Terjo Laitinen ja hallituksen muina jäseninä Riku Lehtinen, Juha Puskala, Jorma Jack, Arto Soikkeli ja Pentti Salo. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Yhdistyksen varapuheenjohtajana on toiminut Juha Puskala rahastonhoitajana Jorma Jack ja sihteerinä Riku Lehtinen.

Toiminnantarkastajat Vuosikokouksessa yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Marjatta Långvik ja varalleTapio Härmä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 4.4.2011 ravintola Pub Jaakko V:ssä Kirkkokatu 10. Kotka.

Hallituksen kokoukset Toimintavuoden aikana hallitus on kokoontunut 3 kertaa. Tämän lisäksi yhdistyksen hallitus kävi sähköpostikirjeenvaihtoa ennen jokaista sijoituskerhoiltaa. Hallitus kävi myös ruokailemassa 19.5 ravintola Rossossa.

Yhdistyksen kokoukset Yhdistys on kokoontunut joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina ravintola Pub Jaakko V:n yläkerrassa kesäaikaa lukuun ottamatta. Kokoontumiset, sijoituskerhot ovat olleet hyvin vapaamuotoisia. Lähes jokaisessa kokouksessa on pidetty kierros, jonka aikana jokainen vuorollaan on kertonut edellisen kuukauden aikana toteuttamistaan toimenpiteistä. Samassa yhteydessä jokainen on esittänyt arvioita tulevasta kehityksestä sijoitustoiminnan kentässä. Keskustelu on ollut poikkeuksetta vilkasta ja rakentavaa.

Jäsenet Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2011 lopussa oli 84 varsinaista jäsentä ja 3 opiskelijajäsentä.

TALOUS

Jäsenmaksut Varsinaisilta jäseniltä jäsenmaksu oli 69,5 euroa opiskelijajäseniltä 25 euroa ja muilta perheen jäseniltä 10 euroa. Jäsenmaksuhintaan on kuulunut perjantain Kauppalehti sekä Viisas Raha lehti kerran kuussa.

Rahastosijoitukset Yhdistys on sijoittanut jäsenmaksuista kertyneen ylijäämän OP-Pohjola rahastoihin.

TIEDOTTAMINEN

Sisäinen tiedottaminen Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu virallisesti Osakesäästäjien keskusliiton välityksellä paikallisyhdistyksille varatuilla ilmoitussivuilla Viisas Raha- ja Kauppalehdessä sekä Osakesäästäjien keskusliiton omilla paikallisyhdistyksille tarkoitetuilla nettisivulla julkaistavalla tiedotteella.

Hallituksen kokouskutsut ja tiedotteet on hoidettu sähköpostitse.

Kuukausittaiset kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen.

Kotkassa 13.2.2012
Etelä-Kymenlaakson Osakesäästäjät ry
HALLITUS