Toimintakertomus 2006

Hallitus
Reijo Tiusanen, puheenjohtaja
Heikki Haukijärvi, varapuheenjohtaja
Harri Halinen, taloudenhoitaja
Tauno Pääkkönen, sihteeri
Pia Leinonen, jäsen
Reino Huuhtanen, jäsen, sijoituskerhon vetäjä
Tilintarkastajat
Juho Hammar
Juha Heikkinen, (Tilisavotta Oy)
Eero Haikarainen, varatilintarkastaja
Urho Syrjälä, varatilintarkastaja
Toiminta
Vuosi 2006 oli Mikkelissä etenkin sijoituskerhon toiminnassa vilkas, kävijämäärä kuukausikokouksissa lisääntyi ja uusia jäseniä saatiin myös. Yhdistyksen sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten lisäksi olivat yhdistyksen jäsenet pienellä porukalla mukana Sijoitusristeilyllä (Kauppalehti), Sijoitusmessuilla (Wanha Satama, Helsinki) ja naapuriyhdistysten järjestämiin (Savonlinna ja Jyväskylä) tilaisuuksiin osallistuttiin. Paikallista yritysvierailua ei tänä vuonna järjestetty.