Toimintakertomus 2007

Hallitus ja muut luottamushenkilöt toimikaudella 2007
Puheenjohtaja: Reijo Tiusanen
Varapuheenjohtaja: Heikki Haukijärvi
Sihteeri: Tauno Pääkkönen
Rahastonhoitaja: Harri Halinen
Hallituksen muut jäsenet:
Reino Huuhtanen, sijoituskerhon vetäjä
Antti Huuhtanen, tapahtumavastaava
Tilintarkastajat: Juho Hammar ja Juha Heikkinen (Tilisavotta Oy)
Varatilintarkastajat: Eero Haikarainen ja Urho Syrjälä

Toiminta
Kerran kuukaudessa kokoontunut sijoituskerho oli yhdistyksemme näkyvintä toimintaa.
Sijoituskerhoon pyrittiin valitsemaan aina ajankohtaisia keskustelun aiheita; esimerkiksi
Olli Knuuttila esitteli tammi- ja helmikuun kokouksissa erilaisia sijoitusstrategioita.
Sääntömääräinen kevätkokous maaliskuussa pidettiin Sampo pankilla,
jossa Antti Huuhtanen aluksi esitteli meille Sampo Pankin lanseeraaman
palvelukokonaisuuden: osakepakin.

Syyskokous pidettiin Mikkelin Handelbankenin vieraana lokakuussa. Konttorinjohtaja
Jouko Kervinen esitteli Handelsbankenin ja Antti Heinonen, Handelsbanken,Tukholmasta
piti meille kiintoisan esitelmän: Warrantit aktiivisijoittajan kaupankäynnissä.

Lokakuun alussa toteutimme yritysvierailun Ahlströmin Mikkelin tehtaalle, jossa meillä oli
oivallinen tilaisuus tavata yrityksen ylintä johtoa, erinomainen yritysesittely ja tehdaskierros.
Marraskuun puolivälissä osallistuimme Savonlinnan Osakesäästäjien kanssa yhteiselle
sijoitusmessumatkalle Wanhaan Satamaan.

Perinteinen pikkujouluateria nautittiin tällä kertaa Museokahvilassa,
Mikkelin vanhalla kasarmialueella.
Yhdistyksen jäseniä oli vuoden lopussa 103.