Toimintakertomus 2009

Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana kaksi kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous oli maaliskuussa Sampopankissa ja syyskokous marraskuussa myös Sampopankissa. Kokousten yhteydessä Sampopankin edustaja Antti Huuhtanen piti esityksiä Pankin sijoitusstrategioista ja viitteistä, jotka kertovat laman pohjan saavuttamisen merkeistä.

Yhdistys osallistui syyskesällä Helsingissä pidettyyn Osakeliiton Liittokokoukseen

Sijoitusmessuille tehtiin syksyllä yhteismatka Savonlinnan Osakesäästäjien kanssa.

Sijoituskerho:
Kaikille avoin keskustelufoorumi kokoontui 12 kertaa, kesä mukaan luettuna. Kerhossa oli kiinnostavia luentoja ja esitelmiä, sekä yhteisiä keskusteluja kulloinkin ajankohtaisista teemoista.
Sijoituskerho kokoontui joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina alkaen klo 18.00 – Museokahvilassa, Mikkelin vanhalla kasarmialueella osoitteessa Jääkärinkatu 6 – 8, 50100 MIKKELI.
Vuoden lopulla kehiteltiin kokoontumisideaa, käytettävien laitteiston osalta siten, että voisimme ryhmässä tarkastella näytöltä, tai seinältä netti dataa samanaikaisesti keskustelun kohteena olevasta aiheesta. Toimintavuonna -09 syntynyttä ideaa pyritään ottamaan käyttöön seuraavana vuonna.

Yhdistyksen jäsenyys ja sen tuomat edut
Kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus liittyä Etelä-Savon Osakesäästäjät ry:n jäseneksi. Myös edullisempi opiskelija jäseneksi liittyminen laitettiin vireille sääntömuutoksena toimintavuotena 2009.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 68 €. Jäsenetuna tuli Viisas Raha- sekä Kauppalehden perjantain numero. Lisäksi Kauppalehden kokovuositilaus ja muita palveluja oli mahdollista saada jäsenetuhintaan, kuten myös alan kirjallisuutta ja lehtiä.
Muista, että kaikki sijoitusalan kirjallisuus ja lehdet sekä jäsenmaksu ovat myös verovähennyksiin kelpaavia sijoitustoiminnan kuluja.

Yhdistyksen jäsenmäärä:
Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden lopussa 97.

Tiedotustoiminta:
Uudistuneet Osakeliiton ja yhdistyksen omat internetsivustot palvelevat jäsenistöä varsin monipuolisesti. Kaikki ajankohtaiset tapahtumat ja yhdistyksen tilaisuudet löytyvät osoitteesta: www. osakeliitto.fi. WWW osoitteen nimi tulee lyhennyksenä sanasta Osakesäästäjien Keskusliitto. Osakesäästäjien kattojärjestönä toimii  Osakesäästäjien Keskusliitto sen sivuilta löytyvät kaikkien Osakesäästäjä yhdistysten omat sivut ilman salasanoja.

Huom! Aikaisemmin käytössä olivat salasanat, joiden avulla pääsi katselemaan eritasoisia asioita. Nyt ne ovat poistuneet. Kaikki saavat avautumaan sivujen jokaisen otsikon. Lisäksi toiminnastamme tiedotetaan sähköpostitse (sijoituskerho) ja jäsenkirjeellä, sekä mahdollisesti myös lehdessä Viisas Raha- tai Kauppalehden perjantain numero.