Toimintakertomus 2012

Hallitus
Reijo Tiusanen puheenjohtaja
Heikki Haukijärvi varapuheenjohtaja
Harri Halinen taloudenhoitaja
Jyrki Kaulio sihteeri
Reino Huuhtanen sijoituskerhon vetäjä
Antti Huuhtanen tapahtumavastaava
Juho Hammar kutsuttu asiantuntija

Toiminnantarkastajat
Lasse Savolainen ja Eero Haikarainen. Varalla Marja-Leena Koskelainen ja Ari Puumalainen.

Toiminta
Hallitus kokoontui 2 kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29.3. ja sääntömääräinen syyskokous 28.11. Museokahvilassa. Paikallisyhdistyksen edustajana liittovaltuustossa on toiminut Juho Hammar. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12. oli 106 henkilöä.

Liittovaltuuston liittokokoukseen ja seminaariin Tammisaaressa 5.5. osallistuivat Juho Hammar, Reijo Tiusanen, Tanja Pietarinen ja Heidi Piispanen. Yhdistys järjesti sijoituskurssin 6.10. Toteutuksesta vastasi Tapio Haavisto Suomen Sijoittajaopastus Oy:stä. Liittovaltuuston syyskokoukseen 27.10. osallistui Juho Hammar. Savonlinnan Osakesäästäjien kanssa tehtiin yhteismatka Sijoittajamessuille. Keskeinen toimintamuoto on ollut jo usean vuodenajan sijoituskerho. Se on kaikille avoin keskustelufoorumi. Kerho kokoontui 10 kertaa Päämajakahvilassa. Kerholaiset kävivät keskusteluja kulloinkin ajankohtaisista teemoista. Nykytekniikkaa on hyödynnetty sijoituskerhon toiminnassa, niin että videoneuvottelutekniikkaa käyttämällä on voitu kuunnella Suomen Sijoitusopas Oy:n sijoitusneuvoja Tapio Haaviston esityksiä. Lopuksi on käyty kahdenkeskisiä keskusteluja senhetkisistä sijoitusnäkymistä ja pohdittu, kuinka eri ratkaisut vaikuttavat tulevaisuudessa, jos ne toteutuvat. Henkilökohtaisiin kysymyksiin saadut, monesta näkökulmasta tarkastellut vastaukset, on koettu varsin mielenkiintoisiksi ja hyödyllisiksi. Luennoitsijan kerholaisille antamat kysymykset, joihin heidän on pitänyt miettiä ryhmässä vastaukset, on koettu kehittäviksi ja sijoitusmaailmaa avartaviksi.