Toimintakertomus 2013

YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja arvopaperisäästämi-
seen liittyvissä asioissa.

HALLINTO

Yhdistykseen hallitukseen kuuluivat toimintavuoden aikana Tanja Pietarinen, pj, Heikki Haukijärvi vpj, Heidi Piispanen, siht, Harri Halinen tal.hoitaja ja Reino Huuhtanen sij. kerhon vetäjä.

Hallitus kokoontui kolme kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 9.4.2013 Museokahvilassa ja sääntömääräinen syyskokous 10.12.2013 Marjan matkakodissa.

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Juho Hammar ja Lasse Savolainen ja varatoiminnantarkastajina Ari Puumalainen ja Marjaleena Koskelainen.

Paikallisyhdistyksen edustajana Liittovaltuustossa on toiminut Juho Hammar.

TOIMINTA

Liittovaltuuston syyskokoukseen Helsingissä 19.10.013 osallistuivat Juho Hammar ja Tanja Pietarinen. Juho Hammar sai siellä Osakesäästäjien kultaisen ansiomerkin.
Keskeinen toimintamuoto tänäkin vuonna oli sijoituskerho, kaikille avoin keskustelufoorumi. Kerho kokoontui 10 kertaa, paikkana usein Museokahvila. Paikaksi vaihtui loppuvuodesta Marjan matkakoti. Reijo Tiusanen esitteli sijoituskerhossa osakevälityspankki Nordetin käyttöä ja Reino Huuhtanen teknistä analyysiä. Puheenjohtaja Tanja Pietarinen järjesti kerhoon esiintyjiä, Seppo Turmola Nordeasta, Antti Lahtinen Osakesäästäjien keskusliitosta sekä Pekka Puustinen, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkijatohtori. Sijoituskerhossa jaetaan myös tietoa sijoittamiseen liittyvistä tapahtumista, joihin jäseniä on osallistunut.

YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus oli 69,50 e. Paikallisyhdistyksen osuus oli 8 e. Jäsenetuna sai Viisas Raha –lehden ja Kauppalehden perjantainumeron. Jäsenellä oli mahdollisuus saada myös kirjallisuutta, lehtiä tai joidenkin pankkien palveluja jäsenetuhintaan.

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2013 oli 107 henkilöä.

YHDISYKSEN TOIMINNAN TIEDOTTAMINEN

Tiedostus tapahtui liiton/yhdistyksen internet-sivuilla, Viisas Raha-lehdessä, Kauppalehdessä ja sähköpostilla.

TALOUS

Tilikauden ylijämä oli 352,27 euroa. Hallitus esittää, että ylijäämä lisätään omaan pääomaan.