Toimintakertomus 2016

YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja arvopaperisäästämi-

seen  liittyvissä asioissa.

HALLINTO

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat: Juho Hammar puh.johtaja, Reino Huuhtanen sijoituskerhon vetäjä, Harri Halinen taloudenhoitaja, Satu Säämänen, Ville Rahikainen  ja   Jussi Valkama sihteeri.

Hallitus kokoontui viisi   kertaa

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 12.4.2016 Huoneistohotelli Marjassa, läsnä 13 henkeä ja sääntömääräinen syyskokous 29.11.2016 myös Huoneistohotelli Marjassa, läsnä seitsemän   henkeä.

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Ilpo Rekola ja Lasse Savolainen ja varatoiminnantarkastajina Kirsti Flander ja Marjaleena Koskelainen-

Liittovaltuustossa on toiminut Juho Hammar kevääseen 2016 saakka. Jussi Valkama tuli valituksi liittovaltuustoon seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2016 – 2018 ).                                                       Kevään liittokokoukseen Helsingissä osallistuivat Juho Hammar ja Jussi Valkama .  Syksyn liittovaltuustoon Jyväskylässä osallistui Jussi Valkama .

TOIMINTA

Sijoituskerho kokoontui 10 kertaa, paikkana oli tavallisesti Huoneistohotelli Marja.

Maaliskuun istunto 8.3. yhdistettiin SSOP:n sijoitusiltaan Mikpolissa.

Joulukuun istunnossa nautittiin yhteinen joulupuuro.

Sijoituskerhon vierailut ja vierailijat:

– Ville Rahikainen piti marraskuussa yhdistyksemme kutsuttuna edustajana esityksen ja tietoiskun toiminnastamme  MAMK:n  ( nyk XAMK ) 3. vuosikurssin opiskelijoille.

– 29.11.2016 Suomen Rahamarkkinakeskus OY ja Suomenlahden Telakka Oy

– Joulukuun sijoituskerhossa SuomenPankkiriliike Oy.n presentaatio.

Koulutus: Jussi V osallistui liiton koulutusristeilyyn 12.3.2016.

Yhteistyö- ym tilaisuudet:

Rahapäivät Helsinki15.09.2016. Osallistuivat  Juho Hammar ja Jussi Valkama

Kutsuttuina käytiin mm Danske Bankissa taloustunnilla, SSOP:ssa sijoitusillassa, Suomen  Pankkiiriliikkeen infossa ja Privanetin markkinointitilaisuuksissa Kenkäverossa sekä Varuskuntakerholla.

Marraskuussa tehtiin savonlinnalaisten kanssa perinteinen bussimatka Sijoitus-Invest tapahtumaan.

Jäsenet osallistuivat vaihtelevalla aktiivisuudella yhtiökokouksiin ja sijoitusalan muihin tapahtumiin.

YHDISTYKSEN JÄSENYYS 

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus oli 34 e. Paikallisyhdistyksen osuus oli 5 e. Jäsenetuna sai Viisas Raha-lehden  Jäsenellä oli mahdollisuus saada myös kirjallisuutta, lehtiä ja  joidenkin pankkien palveluja jäsenetuhintaan.

Yhdistyksen jäsenmäärä  31.12.2016 oli 273 h.

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TIEDOTTAMINEN

Tiedostus tapahtui liiton/yhdistyksen internet-sivuilla, Viisas Raha-lehdessä, ja sähköpostilla.

TALOUS

Tilikauden ylijämä oli 250,40 euroa. Hallitus esittää, että ylijäämä lisätään omaan pääomaan.