Toimintakertomus 2018

YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja arvopaperisäästämi-

seen  liittyvissä asioissa.

 

HALLINTO

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat: Juho Hammar puh.johtaja, Reino Huuhtanen, varapuheenjohtaja ja sijoituskerhon vetäjä, Harri Halinen, Antti Marttinen, some-vastaava, Ville Neuvonen, talouden hoitaja ja nuorisovastaava , Soini Ryhänen  tapahtumavastaava  ja   Jussi Valkama sihteeri.

Hallitus kokoontui neljä   kertaa

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.03.2018 Huoneistohotelli Marjassa, läsnä 15 jäsentä ja sääntömääräinen syyskokous 16.10.2018 myös Huoneistohotelli Marjassa, läsnä 15  jäsentä.

Kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on huolehtinut Heikki Haukijärvi

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Ilpo Rekola ja Lasse Savolainen ja varatoiminnantarkastajina Kirsti Flander ja Marjaleena Koskelainen.

Liittovaltuustossa on toiminut  Jussi Valkama ( kaksivuotiskaudella kevääseen 2020 saakka ).

 

TOIMINTA

Sijoituskerho kokoontui 10 kertaa, paikkana oli pääasiallisesti Huoneistohotelli Marja. Osanotto kokouksiin vaihteli  välillä 9 – 18 jäsentä, keskimäärin 13,9 h/kokous

Joulukuun istunnossa nautittiin yhteinen joulupuuro.

Osallistuminen liiton tilaisuuksiin:

-liittovaltuusto 19.5 Lahdessa ja 13.10 Tampereella osallistui J. Valkama

-paikallisyhdistyspäivät Haikossa, osallistuivat J.Hammar ja J. Valkama

-ylim.liittokokous 1.12. Jyväskylässä, osallistuivat J. Hammar ja J. Valkama

Sijoituskerhon vierailut ja vierailijat:

– 16.1.1018 Wallstreet kävi esittäytymässä Esa Pajusen ja Mika Savolaisen edustamana.

–  13.10.2018 Tapio Haavisto piti esitelmän ETF:stä sekä eettisestä sijoittamisesta.

Yhteistyö- ym tilaisuudet:

Rahapäivä Helsinki 21.09.2018. Yhdistyksen  edustajana osallistui Jussi Valkama

Marraskuussa ( 22.11. ) tehtiin bussimatka Sijoitus-Invest tapahtumaan Helsingissä. Osallistujia 12 jäsentä.

Jäsenet osallistuivat vaihtelevalla aktiivisuudella yhtiökokouksiin ja sijoitusalan muihin tapahtumiin.

YHDISTYKSEN JÄSENYYS

 

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus oli 34 e. Paikallisyhdistyksen osuus oli 5 e. Jäsenetuna sai Viisas Raha-lehden  Jäsenellä oli mahdollisuus saada myös kirjallisuutta, lehtiä ja  joidenkin pankkien palveluja jäsenetuhintaan.

Yhdistyksen jäsenmäärä  31.12.2018 oli 284 h.

 

YHDISYKSEN TOIMINNAN TIEDOTTAMINEN

 

Tiedostus tapahtui liiton/yhdistyksen internet-sivuilla, Viisas Raha-lehdessä, ja sähköpostilla.

 

TALOUS JA HALLINTO

Tilikauden ylijämä oli  359,74 euroa. Hallitus esittää, että ylijäämä lisätään omaan pääomaan.

Yhdistyksen pörssiosakesijoitusten arvo 31.12.2018 oli 41160,90 eur.

Yhdistykselle rekisteröitiin uudet y- ja LEI-tunnukset PRH:ssa

Yhdistykselle laadittiin oma matkustusohje.