Toimintakertomus 2006

Hallitus
Pentti Kaivosoja, puheenjohtaja
Eero Odelma, varapuheenjohtaja
Annikki Kulmala, sihteeri
Pertti Rokkila, rahastonhoitaja
Heikki Lintala, koulutus- ja aloitevastaava
Reino Rannikko, koulutus- ja aloitevastaava
Karri Kylä, koulutus- ja virkistysvastaava
Honkavuori Jussi, koulutus- ja virkistysvastaava

Tilintarkastajat
Jan Hellsten
Markus Kiuru

Tapahtuman nimi Päivämäärä
17.10.2019
26.10.2019
30.10.2019
05.11.2019
05.11.2019
09.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
16.11.2019
19.11.2019
21.11.2019
23.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
04.12.2019