Toimintakertomus 2006

Hallitus
Pentti Kaivosoja, puheenjohtaja
Eero Odelma, varapuheenjohtaja
Annikki Kulmala, sihteeri
Pertti Rokkila, rahastonhoitaja
Heikki Lintala, koulutus- ja aloitevastaava
Reino Rannikko, koulutus- ja aloitevastaava
Karri Kylä, koulutus- ja virkistysvastaava
Honkavuori Jussi, koulutus- ja virkistysvastaava

Tilintarkastajat
Jan Hellsten
Markus Kiuru