Toimintakertomus 2007

Hallitus
Pentti Kaivosoja puheenjohtaja
Eero Odelma varapuheenjohtaja
Karri Kylä sihteeri
Pertti Rokkila rahastonhoitaja
Jussi Honkala jäsen
Annikki Kulmala jäsen
Heikki Lintala jäsen
Reino Rannikko jäsen
Petri Yrjö-Koskinen jäsen

Tilintarkastajat
Jan Hellsten
Markus Kiuru

Toiminta
Toiminta säilyi ennallaan, sääntömääräiset kokoukset pidettiin asiantuntijavierailuineen. Sijoitusmessut Hämeenlinnassa maaliskuussa, jossa puhujina oli Jarmo Leppiniemi ja muita ulkoisia luennoitsijoita.