Toimintakertomus 2007

Hallitus
Pentti Kaivosoja puheenjohtaja
Eero Odelma varapuheenjohtaja
Karri Kylä sihteeri
Pertti Rokkila rahastonhoitaja
Jussi Honkala jäsen
Annikki Kulmala jäsen
Heikki Lintala jäsen
Reino Rannikko jäsen
Petri Yrjö-Koskinen jäsen

Tilintarkastajat
Jan Hellsten
Markus Kiuru

Toiminta
Toiminta säilyi ennallaan, sääntömääräiset kokoukset pidettiin asiantuntijavierailuineen. Sijoitusmessut Hämeenlinnassa maaliskuussa, jossa puhujina oli Jarmo Leppiniemi ja muita ulkoisia luennoitsijoita.

Tapahtuman nimi Päivämäärä
17.10.2019
26.10.2019
30.10.2019
05.11.2019
05.11.2019
09.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
16.11.2019
19.11.2019
21.11.2019
23.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
04.12.2019