Toimintakertomus 2008

Hallitus
Eero Odelma puheenjohtaja
Petri Yrjö-Koskinen varapuheenjohtaja
Sari Hakala sihteeri
Pertti Rokkila talousvastaava
Jussi Honkavuori jäsen
Seppo Kariniemi jäsen
Annikki Kulmala jäsen
Karri Kylä jäsen
Heikki Lintala jäsen
Reino Rannikko jäsen

Tilintarkastajat
Jan Hellsten
Markus Kiuru
Raimo Salo, varatilintarkastaja
Pauli Riikoinen, varatilintarkastaja

Toiminta
Yhdistyksellä oli vuoden 2008 lopussa 205 jäsentä. Yhdistyksen toiminta: Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.3.2008 ja syyskokous 24.11.2008. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Kevätkokous järjestettiin Wisahovissa, Hämeenlinnassa. Kokouksen lisäksi tilaisuudessa esiintyi Aleksi Lehtonen Nordeasta kertoen Markkinamyllerryksen tarjoamista mahdollisuuksista. Syyskokous pidettiin myös Wisahovissa. Osanottajia oli yli 40 ja virallisen kokousohjelman jälkeen kuultiin Liiton toiminnanjohtaja Tomi Salon esitys osakemarkkinoiden tilasta.

Sijoituskerho perustettiin ja se aloitti vilkkaan toiminnan Seppo Kariniemen ja Pertti Rokkilan vetäminä. Kokoontumisia kertyi neljä, joissa osanottajat ja vetäjät alustivat
eri teemoista.

Yhdistys osallistui kuluvan vuoden aikana edelleen Osakesäästäjien Keskusliiton valtakunnalliseen toimintaan. Yhdistyksen edustajana oli liittohallituksessa ja arvopaperilautakunnassa Kaarlo Rautajoki. Kaarlo Rautajoen jälkeen vuoden 2009 hallitukseen valittiin Eero Odelma varajäseneksi. Hän osallistui jo syksyn 2008 kokouksiin. Liittovaltuustossa oli yhdistyksen edellinen puheenjohtaja Pentti Kaivosoja kevääseen 2008 ja sen jälkeen Eero Odelma. Kevään liittokokouksessa yhdistystä edusti Reino Rannikko.

Yhdistyksen toiminnasta informoitiin jäsenkuntaa Liiton Viisas Raha-lehden ja Kauppalehden välityksellä sekä Osakeliiton webbisivuilla. Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa, vaikka aktiivisemmasta kokousosanotosta johtuen tilikausi oli 730,05 euroa alijäämäinen. Jäsenmaksuja kertyi 2110,00 euroa. Taseen loppusumma oli 6.900,44 euroa. Yhdistys oli velaton eli omat varat olivat samoin 6.900,4 euroa.