Toimintakertomus 2011

Hallitus
Seppo Kariniemi, puheenjohtaja
Jari Suni, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri
Pertti Rokkila
Jarmo Heiskanen
Reino Rannikko
Aki Heinonen
Simo Uschanov
Jarno Lönqvist

Toiminnan tarkastajat
Jan Hellsten ja Markus Kiuru
varalla Pauli Riikonen ja Raimo Salo

Toiminta
Vuosi 2011 käynnistettiin jäsenkirjeen lähettämisellä postitse jokaiselle yhdistyksen jäsenelle. Jäsenkirjeessä käytiin läpi vuoden 2010 toimintaa sekä informoitiin jäseniä tulevista tapahtumista. Samalla pyydettiin jokaista jäsentä päivittämään sähköpostiosoitteet ja yhteystiedot kuntoon ja seuraamaan yhdistyksen kotisivuja, joiden avulla tiedottaminen pääsääntöisesti tapahtuu.
Yhdistykselle perustettiin samalla oma sähköpostiosoite sijoituskerho@hotmail.fi kokouksiin ja tapahtumiin ilmoittautumista varten. Yhdistyksen Facebook- sivut aukaistiin Hämeen Osakesäästäjien nimellä, tavoitteena sosiaalisen median käyttö viestinnässä.Hämeen Osakesäästäjillä on omat kotisivut Osakeliiton www- sivujen kautta ja näiden sivujen merkitystä viestinnässä kasvatettiin.

27.1.2011 pidimme vuoden ensimmäisen sijoituskerhon Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin tiloissa. Seppo Kariniemi pohjusti keskustelua, paikalla oli 14 yhdistyksen jäsentä.
24.2.2011 vuoden toinen sijoituskerho oli samassa paikassa. Simo Uschanov järjesti tietokilpailun ja Jarno Lönnqvist pohjusti keskustelua aiheella: miksi sijoitan ja mitä sitten. Jäseniä oli paikalla 18. Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki tarjosi, kuten edellisessä tapahtumassa, tilat ja kahvit ja pullat.
24.3.2011 vuoden kolmas sijoituskerho, paikkana Handelsbanken. Aki Heinonen alusti tilaisuutta katsauksella Euroopan velkakriisistä. Paikalle oli saapunut 17 jäsentä.
14.4.2011 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Wisahovissa. Paikalle saapui 22 jäsentä. Tilaisuus jatkui vuoden neljännen sijoituskerhon merkeissä ja Jarno Lönnqvist piti esityksen sijoittajien sentimentistä. Nokian kurssi oli 5,98 €.
24.5.2011 Yhdistyksen vuoden viidennen sijoituskerhon vieraaksi Lammin Säästöpankin tiloihin saapui Digia Oyj:stä toimitusjohtaja Antti Lastunen ja talousjohtaja Harri Savolainen. Tilaisuus kiinnosti kevät kiireiden keskellä yli kahtakymmentä jäsentä.

Kesätauko.

2.8.2011 puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelivat tulevaa toimintaa ja tulevaa hallituksen kokousta.
17.8.2011 avattiin syyskausi Handelsbankenin tiloissa ja pidettiin vuoden kuudes sijoituskerho. Puheenjohtaja piti katsauksen tuleviin tapahtumiin ja yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen. Aki Heinonen piti lyhyen alustuksen ennen yleistä keskustelua. Nokian kurssi oli 4,11 €.
15.9.2011 Hallitus piti kokouksen Janakkalan Osuuspankin kesäpaikassa Viralassa. Hallitus käsitteli hyvin laaja-alaisesti ja yksityiskohtaisesti yhdistyksen taloutta ja tulevia tapahtumia ja suunnitteli strategiaa tuleville vuosille. Osa hallituksen jäsenistä jatkoi keskustelua lähes seuraavan päivän puolelle.
29.9.2011 Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Wisahovissa. Tilaisuus jatkui vuoden seitsemännen sijoituskerhon merkeissä ja vieraaksi oli saatu Pohjola Markets analyytikko Ilkka Saksa, joka esitelmöi Euroopan bondi- markkinoista.
26.10.2011 Hämeen Sanomat julkaisi artikkelin osakemarkkinoista ja haastatteli artikkeliin yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Kariniemeä.
27.10.2011 vuoden kahdeksas sijoituskerho kokoontui Nordea Pankki Suomi Oyj:n tiloissa Hämeenlinnassa. Vieraaksi oli saatu ekonomisti Annika Lindblad Nordea Marketsista.
10.11.2011 Yritysvierailu Konecranes Oyj:n tehtaalla Hämeenlinnassa. Konecranesin puolesta paikalla oli toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja kaikki tehtaan johtohenkilöt. Tuskin edes Lontoon pääomamarkkinapäiville lähetään näin paljon yhtiön johtoa, joka nyt avoimesti keskusteli yhtiöstä ja sen strategiasta. Jäseniä yritysvierailulla oli kiitettävästi lähes kolmekymmentä. Hämeen Sanomat julkaisi tapahtumasta artikkelin.
23.11.2011 Yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus osallistua Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin järjestämään tilaisuuteen, jossa Rautaruukki Oyj:n sijoittajasuhteista vastaava johtaja Timo Pirskanen esitelmöi.
9.12 Kauppalehden sijoitusvihjeet palstalla oli Hämeen Osakesäästäjien puheenjohtajan näkemyksiä eri osakkeista ja öljystä. Nokian kurssi oli 3,92 €.
13.12.2011 Hallituksen kokous. Hallitus päätti yksimielisesti hallituksen vastuutehtävistä ja löi lukkoon vuoden 2012 suunnitelmat ja vuoden alun tapahtumat ja tilaisuudet.
13.12.2011 vuoden viimeinen ja yhdeksäs sijoittajakerho Lammin Säästöpankin tiloissa. Tilaisuudessa julkistettiin se, että yhdistyksen pitkäaikaiselle vastuuhenkilölle Reino Rannikolle oli myönnetty Osakesäästäjien Keskusliitto Ry:n kultainen ansiomerkki. Illan isäntä Pertti Rokkila alusti tilaisuutta markkinanäkemyksellä ja Sipoosta paikalle saapunut vierailija sai aikaan hyvän keskustelun puhelinyhtiöistä.
Vuoden 2011 lopulla ja alkuvuodesta 2012 Yhdistyksen toiminnasta informoitiin jäseniä reaaliaikaisesti yhdistyksen kotisivuilla, sähköpostilla, Viisas Raha – lehdessä sekä Osakeliiton Kauppalehden omalla palstalla. Lisäksi yhdistys esiintyi toimintavuoden 2012 alussa Janakkalan Sanomissa.

Yhdistyksen sääntömuutos rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 16.6.2011. Sääntömuutoksen alkuperäinen tarkoitus oli saada säänöissä mainittua mm. opiskelija- ja perheenjäsenet, mutta samalla kertaa yhdistyksen sääntöjä päivitettiin myös muuten.
Toimintavuoden 2011 aikana yhdistyksen puheenjohtaja kiinnitti hallituksen erityistä huomiota yhdistyksen rahankäyttöön, kirjanpitoon ja eri tapahtumien sisältöön ja muotoon. Yhteenvetona voi todeta, että yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden 2011 lopussa oli erinomaisen vakaa ja yhdistys oli velaton. Tapahtumien dokumentointi, kirjanpito ja pöytäkirjat sekä muu materiaali oli moitteettomassa kunnossa, myös suunnitelmat vuoden 2012 toiminnasta oli hallituksessa hyväksytty ja toimeenpantavissa.