Toimintakertomus 2012

Hämeen Osakesäästäjät ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Hallitus:
Seppo Kariniemi     puheenjohtaja 31.05.2012 asti
Jari Suni                 varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri 31.05.2012 asti
Pertti Rokkila          31.05.2012 asti
Jarmo Heiskanen   varapuheenjohtaja 31.05.2012 alkaen
Reino Rannikko
Aki Heinonen
Simo Uschanov      varapuheenjohtaja 27.09.2012 alkaen
Jarno Lönnqvist      puheenjohtaja 27.09.2012 alkaen
Petteri Ranta          31.05.2012 asti
Jan Hellsten            rahastonhoitaja, sihteeri 27.09.2012 alkaen
Risto Helanen         27.09.2012 alkaen

Toiminnantarkastajat:

Jari Suni ja Timo Majuri
varalla Tero Ruukki ja Raimo Pajunen

Yhdistyksen toiminta pyöri läpi vuoden pitkälti sijoituskerhon tapaamisten ympärillä. Jäseniä informoitiin tapahtumista Osakeliiton kotisivuilla, sähköpostiosoitteessa sijoituskerho@hotmail.fi, sekä Kauppalehden ja Viisas Raha-lehden paikallisyhdistysten ilmoitussivuilla.

26.01.2012 oli sijoituskerhon ensimmäinen tapaaminen Janakkalan Osuuspankin tiloissa Turengissa, jossa esiteltiin Pohjola Pankin vuoden 2012 ensimmäinen sijoitusstrategia. Jäseniä oli paikalla 11.

23.02.2012 oli sijoituskerhon toinen tapaaminen Piparkakkutalon Albert-kabinetissa. Paikalla oli 16 jäsentä.

Maaliskuussa Seppo Kariniemi, Jari Suni, Pertti Rokkila ja Petteri Ranta ilmoittivat eroavansa hallituksesta.

26.04.2012 sijoituskerho tapasi sähköisen veroilmoituksen tiimoilta. Risto Helanen netissa veroilmoituksen tehneenä alusti, ja keskusteltiin vilkkaasti siitä, kuinka helppoa tai vaikeata korjausten ja täydennysten tekeminen on vero.fi-sivujen kautta. Paikalla oli 10 jäsentä.

31.05.2012 pidettiin myöhästyneenä sääntömääräinen kevätkokous. Eronneiden hallituksen jäsenten tilalle valittiin Risto Helanen ja Jan Hellsten.

31.05.2012 virallisen kevätkokouksen jälkeen hallitus kokoontui järjestäytymään ja valitsemaan keskuudestaan toimenhaltijat eronneiden jäsenten tilalle. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jarmo Heiskanen ja rahastonhoitaja/sihteeriksi Jan Hellsten.

Tämän jälkeen pidettiin kesätauko, ja ei kun odottelemaan syksyä ja kerhon tapaamisten jatkumista.

30.08.2012 oli syksyn ensimmäinen tapaaminen. Keskusteltiin vilkkaasti sijoituskerhon kehittämisen suunnasta, ideoista ja tavoitteista sekä syyskuun sääntömääräisestä syyskokouksesta ja siinä esille tulevista asioista. Paikalla oli 13 jäsentä.

20.09.2012 hallitus kokoontui Nordea Bank Hämeenlinnan konttorissa ja keskusteli tulevan sääntömääräisen syyskokouksen henkilövalinnoista. Samalla päätettiin luopua perinteisestä ruokailusta syyskokouksen yhteydessä, vedoten sen hintavuuteen. Ruokailu juomineen ja tilavuokrineen vastaa lähes yhden vuoden jäsenmaksuja. Varat olisi syytä käyttää järkevämmin kuin jäsenistön ruokkimiseen.

27.09.2012 pidettiin sääntömääräinen syyskokous, jossa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jarno Lönnqvist sekä hallituksen jäseniksi Aki Heinonen, Jarmo Heiskanen, Risto Helanen, Jan Hellsten, Reino Rannikko ja Simo Uschanov. Virallisen kokouksen jälkeen Jarno Lönnqvist esitelmöi ja analysoi aiheena Sanoma Oy todeten, että printtimedia on kovassa puristuksessa, ja yhtiön on nopeasti löydettävä uusia ansaintakeinoja. Paikalla oli 10 jäsentä.

27.09.2012 sääntömääräisen syyskokouksen jälkeen hallitus kokoontui ja järjestäytyi seuraavasti: varapuheenjohtajaksi valittiin Simo Uschanov ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Jan Hellsten.

25.10.2012 sijoituskerho kokoontui kuuntelemaan Jarno Lönnqvistin analyysia Orion Oy:stä. Suurten ja kannattavien itse kehitettyjen tuotteiden (Parkinson-lääkkeet) patenttisuoja on jo tietyissä maissa umpeutunut ja lisää umpeutuu vuonna 2013. Katteet ohenevat välttämättä, ja koska uusia omia tuotteita ei ole tulossa heti markkinoille, tuloskehitys heikkenee tulevina vuosina. Paikalla oli 13 jäsentä.

29.11.2012 sijoituskerhon tapaamiseen Jarno Lönnqvist oli valinnut analysoitavaksi TeliaSonera Oy:n. Katteet pienenevät tulevaisuudessa, eikä kasvuakaan tule suuremmin, johtuen heikosta maantieteellisistä läsnäolosta kasvumarkkinoilla (Pohjoismaissa aika pienet ja suhteellisen kyllästyneet markkinat ja Keski-Aasian valtiot suhteellisen pieniä kasvua ajatellen). Hyvänä puolena on se, että markkinoille tulo on vaikeata. Vaatii ilmeisesti vähän tavallista lujempaa uskoa, jos aikoo sijoittaa yhtiöön tänä päivänä.  Paikalla oli 13 jäsentä.

31.12.2012 yhdistyksen jäsenmäärä oli 164 jäsentä.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa, eikä yhdistyksellä ole velkaa.