Toimintakertomus 2008

Yleistä
Vuosi 2008 oli yhdistyksen 28. toimintavuosi. Vuosi jatkui perinteiseen tapaan. Järjestettiin yritysvierailuja, koulutusta ja sijoitusiltoja. Kävijämäärä yritysvierailuissa on ollut vaihtelevaa. Helsingin seudun yritykset kiinnostavat enemmän kuin muualta olevat yritykset siitä huolimatta, että muualta olevien yritysten tilaisuus on ollut Helsingissä. Sijoitusillat ovat olleet suosittuja.

Yhdistyksen hallinto ja edustajat

Hallitus
Kajander Börje, puheenjohtaja
Salo Tomi, varapuheenjohtaja
Järvinen Jorma, jäsen
Kinnunen Jouni, jäsen
Lintu Totti, jäsen
Mäkelä Jarmo, jäsen
Ojala Päivi, jäsen
Pelkkikangas Kalervo, jäsen, hallituksen sihteeri

Toimihenkilöt
Nordin Jarl, toiminnanjohtaja
Järvinen Anu, sihteeri

Tilintarkastajat
Tuomas Talvioja
Pekka Hassinen
Mailis Mattila, varatilintarkastaja
Terttu Lång, varatilintarkastaja

Yhdistyksellä on ollut viisi toimikuntaa. Jäsenet ovat olleet:

Matkailutoimikunta
Jouni Kinnunen (vetäjä), Päivi Ojala ja Totti Lintu

Koulutustoimikunta
Jarl Nordin, Jouni Kinnunen, Kalervo Pelkkikangas ja Jorma Järvinen

Messutoimikunta
Tomi Salo (vetäjä), Jarl Nordin ja Jorma Järvinen

Jäsenhankintatoimikunta
Jarmo Mäkelä, Jorma Järvinen, Totti Lintu ja Tomi Salo

Työvaliokunta
Börje Kajander, Tomi Salo, Kalervo Pelkkikangas ja Jarl Nordin

Helsingin yhdistyksen edustajat:

Liittovaltuusto Pekka Hassinen
Jorma Järvinen
Antti Kaakkola
Börje Kajander
Raili Leiviskä
Kristina Tollander

Liittohallitus
Leppiniemi Jarmo (24.5.2008 asti)
Salo Tomi
Waltonen Jarl

Ansiomerkit
Osakesäästäjien Keskusliitto on vuoden aikana jakanut hopeisen ansiomerkin Kirsti Tammiselle, kultaisen ansiomerkin Jarmo Leppiniemelle ja viirin Pekka Hassiselle.

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 23.4. Op-Pohjolan tiloissa, Lapinmäentie 1:ssä. Vakuutusyhtiö Pohjola toimi isäntänä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 14 §:ssä mainitut asiat. Läsnä oli 82 yhdistyksen jäsentä.

Syyskokous pidettiin 4.11. Rake-salin tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 14 §:ssä mainitut asiat. Läsnä oli 58 jäsentä. Isäntänä toimi Sampo-pankki.

Kokouksessa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Puheenjohtajaksi Börje Kajander, jäseniksi Tea Inkinen, Jorma Järvinen, Jouni Kinnunen, Totti Lintu, Kalervo Pelkkikangas, Hannele Pöllä ja Tomi Salo. Heistä uusia hallituksen jäseniä ovat Inkinen ja Pöllä.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Tuomas Talvioja ja Pekka Hassinen. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Mailis Mattila ja Terttu Lång.

Hallitus on vuoden aikana pitänyt 11 kokousta.

Yritysvierailut
13.3. Efore
19.3. Panostaja ja Takoma
23.4. Op-Pohjola
7.5. Trainer’s House
12.5. Outokumpu
20.5. Citycon
22.5. Stora Enso
10.9. Kaupthing Bank
4.11. Sampo Pankki
25.11. Sanoma- konserni
2.12. Lassila & Tikanoja

Kutsutilaisuudet Suomen Pörssisäätiö piti Helsingissä viisi pörssi-iltaa:

10.3. Pörssi-ilta
8.4. Pörssi-ilta
4.11. Pörssi-ilta
20.11 Börskväll
24.11.Pörssi-ilta

Messut
Vero 2008, Marina Congress Center 23.–24.1.2008.
Sijoitus/Invest 2008, Wanha Satama 12.–13.11.2008.
Näytteilleasettajana on ollut Osakesäästäjien Keskusliitto. Helsingin
yhdistys on hoitanut messupäivystyksen.

Koulutus
Osakesijoittajan peruskurssi 22.1.–26.2. Helsingin työväenopisto, Malmi.
Pörssiosakkeiden analysointi 4.3.–1.4. Helsingin työväenopisto, Malmi.
Minä Sijoittajana 12.9.–31.10. Helsingin työväenopisto, Helsinginkatu.
Osakesijoittajan peruskurssi 16.–21.10. Helsingin työväenopisto, Malmi.
Osakkeiden analysointi 28.10.–25.11. Helsingin työväenopisto, Malmi.

Sijoituskerho
Sijoituskerhon iltoja pidettiin 4 kertaa. Kerhoisäntänä on toiminut Jorma Järvinen.

Matkatoiminta
Ulkomaanmatkoja ei tehty vuonna 2008. Suunniteltiin sekä New Yorkin että Tukholman matkaa, mutta ilmoittautuneita ei tullut tarpeeksi.

Edunvalvonta
Osakesäästäjien Keskusliitto julkaisi vuoden aikana 2 julkilausumaa: Avoimuutta hallituksen valintaan ja toimintaan ja Osakesäästäjien Keskusliitto vaatii läpinäkyvyyttä säästämistuotteisiin. Yhdistys on osallistunut julkilausumien käsittelyyn ja hyväksymiseen edustajiensa kautta.

Jäsenlehdet
Uusiksi jäsenlehdiksi tulivat Viisas Raha sekä Kauppalehti. Jäsenmaksuun on kuulunut perjantain Kauppalehti ja lisämaksulla on voinut tilata lehden maanantaista perjantaihin. Viisas Raha on ilmestynyt kerran kuussa, 10 kertaa vuonna 2008. Vastaanotto on ollut positiivinen.

Muut edut
Gunhard T. Kockin pörssitieto- kirjaa ei julkaistu v. 2008. Suunnitelmissa on uusi julkaisu v. 2009. Nordnet ja eQ Pankki ovat tarjonneet osakesäästäjille alennuksia välitystoiminnasta, kirjatarjoukset sekä etuhintainen Arvopaperilehden tilaus ovat myös kuuluneet jäsenetuihin.

Jäsenistö
Yhdistyksellä oli 31.12.2008 jäseniä yhteensä 2696, kunniajäseniä 1 ja kannatusjäseniä 2. Jäsenmäärä laski hieman verrattuna vuoteen 2007. Kiinnostus pörssiosakkeita kohtaan on ollut pienessä laskussa.

Jäsenmaksu
Yhdistys on keskitetyssä jäsenmaksuperinnässä. Jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 68 euroa varsinaiselta jäseneltä ja perhejäseneltä 10 euroa. Kannatusjäsenmaksu oli 50 euroa. Jäsenmaksu jaetaan Kauppalehden, Osakesäästäjien Keskusliiton ja paikallisyhdistyksen kesken. Loppuvuoden (01.07. – 31.12.) jäsenmaksu oli 44 euroa.

Talous
Talous on ollut kunnossa. Tilikauden ylijäämä oli 24.891,03 euroa.
Ritva Siiven aloittama oikeudenkäynti saatiin päätökseen Helsingin
HO:n annettua keväällä asiassa yhdistyksellemme myönteisen pää-
töksensä ja sen tultua lainvoimaiseksi. Siiveltä saatiin ulosoton kautta
yhdistyksellemme määrättyjä oikeudenkäyntikulujen korvauksia
10.338,61 euroa. Tänä vuonna odotamme saavamme lisää korvauksia
Siiveltä 3.500 euroa sekä korot.
Palvelusopimus Osakesäästäjien Keskusliiton kanssa on jatkunut.

Kotisivu ja sähköposti
Yhdistyksellä on linkki liiton kotisivun yhteydessä. Osoite on www.osakeliitto.fi/helsingin_osakesaastajat.

Yhdistyksen sähköpostiosoitteet ovat entisellään. Osoitteet ovat:
info@helsinginosakesaastajat.fi
toiminnanjohtaja@helsinginosakesaastajat.fi
puheenjohtaja@helsinginosakesaastajat.fi

Muut tiedot
Yhdistyksellä on ollut myytävänä osakesäästäjien logolla varustettuja pinssejä, 3,5 euroa/kpl.

Tulevaisuuden näkymät
Jäsenmäärän arvioidaan pysyvän vakaana. Jäsenhankinta suunnataan
entistä enemmän nuoriin osakesäästäjiin.

Hallitus