Toimintakertomus 2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Vuosi 2014 oli yhdistyksen 34. toimintavuosi. Osakeliiton ja samalla myös yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi voimakkaasti vuonna 2014. Kasvu johtui jäsenmaksun huomattavasta alentamisesta ja Liiton järjestä- mästä puhelinmyyntikampanjasta. Myös osakkeiden kiinnostavuus sijoituskohteena sekä pörssikurssien nousu lienee osaltaan kasvattanut jäsenmäärää.

Toiminta toteutui pääpiirteissään toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhdistys järjesti yritysvierailuja, yhtiöesittelyjä ja muita sijoittamiseen liittyviä tilaisuuksia sekä koulutusta.

Yhdistyksen hallinto ja edustajat

Hallitus v. 2014
Hannele Pöllä puheenjohtaja
Börje Kajander varapuheenjohtaja
Kalervo Pelkkikangas jäsen, sihteeri
Tea Inkinen jäsen
Jouni Kinnunen jäsen
Toni Onatsu jäsen
Sanna Räsänen jäsen
Tomi Salo jäsen

Toimintavuotena hallituksen jäsenmäärä oli 8 henkilöä kuten edellisvuonna.

Toimihenkilöt
Toiminnanjohtajana toimi 1.2.-31.5.2014 Toni Onatsu ja 1.9.2014 alkaen Henri Huovinen. Kalervo Pelkkikangas toimi yhdistyksen sihteerinä.

Jäsenyysasioita ovat hoitaneet liiton toimistossa Toni Onatsu 31.1. saakka ja sen jälkeen Anu Järvinen, jonka äitiyslomasijaisena toimii nyt Suvi Leppämäki.

Toiminnantarkastajat
Tuomas TalviOja ja Jarl Nordin

Varatoiminnantarkastajat
Sonja Kelloniemi ja Terttu Lång

Toimikunnat

Matkailutoimikunta: Tea Inkinen, Toni Onatsu, Sanna Räsänen, Jouni Kinnunen

Koulutustoimikunta: Toni Onatsu, Kalervo Pelkkikangas

Jäsenhankinta- ja nuorisotoimikunta: Tea Inkinen, Sanna Räsänen, Toni Onatsu

Työvaliokunta: Hannele Pöllä, Börje Kajander, Tomi Salo, Kalervo Pelkkikangas, Toni Onatsu

Stipenditoimikunta: Hannele Pöllä, Tomi Salo, Jouni Kinnunen

Sijoitustoimikunta: Börje Kajander, Tomi Salo, Jouni Kinnunen

Sääntöjen uudistustoimikunta (määräaikainen): Hannele Pöllä, Kalervo Pelkkikangas, Toni Onatsu

Kunniajäsenet
Kunniapuheenjohtaja Pauli Kurki

Yhdistyksen edustajat Liiton toimielimissä
Liittovaltuusto: Börje Kajander, Tea Inkinen, Jouni Kinnunen, Toni Onatsu
ja Sanna Räsänen. Hannele Pöllä oli jäsen 25.10. saakka
Liittohallitus: Jarl Waltonen, Tomi Salo ja Hannele Pöllä (25.10. alkaen)

Yhdistyksen toiminta
Ansiomerkit
Osakesäästäjien Keskusliitto ei ole vuoden aikana jakanut ansiomerkkejä Helsingin Osakesäästäjien jäsenille.

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 24.4.2014 OP-Pohjolan toimitiloissa Helsingissä. Paikalla oli 78 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 14 §:ssä mainitut kevätkokoukselle kuuluvat asiat sekä yhdistyksen sääntöjen pykälien 3, 14 ja 15 muuttaminen, joka hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi muutoksen 26.11.2014.
Syyskokous pidettiin 20.11.2014 Nordean tiloissa Helsingissä. Paikalla oli 31 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 14 §:ssä mainitut syyskokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Puheenjohtajaksi Hannele Pöllä ja jäseniksi Tea Inkinen, Börje Kajander, Jouni Kinnunen, Toni Onatsu, Jari Paulin, Kalervo Pelkkikangas ja Tomi Salo. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Tuomas TalviOja ja Jarl Nordin. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Jari Ritari ja Terttu Lång.

Hallituksen kokoukset
Hallitus on pitänyt vuoden aikana yhdeksän kokousta.

Yritysvierailut
Toimintavuoden aikana oli runsaasti yrityskäyntejä ja muita tapahtumia. Yhdistyksen itse järjestämiä jäsentilaisuuksia oli 25 (12 v. 2013). Liiton, Pörssisäätiön ym. tahojen järjestämiä Helsingissä pidettyjä tapahtumia oli 21 (ml. messut). Liitteenä luettelo tilaisuuksista.
Kutsutilaisuudet
Suomen Pörssisäätiö on pitänyt pörssi-iltoja Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Espoossa. Kutsut näihin tilaisuuksiin ovat olleet nähtävinä Liiton ylläpitämillä yhdistyksen kotisivuilla.
Messut
Vero 2014: 13.–14.03. Marina Congress Center
Sijoitus/Invest 2014: 13.–14.11. Wanha Satama
Näytteilleasettajana oli Osakesäästäjien Keskusliitto. Helsingin Osakesäästäjät osallistui avustaviin tehtäviin.

Koulutus
Syksyllä 2013 alkanut Minä Sijoittajana -kurssi jatkui 30.1.2014 saakka. Muuta kurssia ei vuonna 2014 järjestetty, mutta kurssitoiminta käynnistyi uudelleen tammikuussa 2015.

Kerhoillat
Sijoituskerho aloitti uudelleen toimintansa 27.2.2014. Kerhotapaamisia oli vuoden aikana neljä.

Matkatoiminta
Yhdistys ei järjestänyt ulkomaanmatkoja vuonna 2014. Sen sijaan Liitto järjesti kaksi seminaariristeilyä, toisen Tallinnaan ja toisen Pietariin.

Stipendit
Yhdistys jakoi marraskuussa yhden 500 euron stipendin opiskelijalle, jonka lopputyö liittyy sijoittamiseen.

Julkaisut
Osakesäästäjien oma lehti ”Viisas Raha” ilmestyi kerran kuussa. Lehti on vakiinnuttanut asemansa sijoittajien ammattilehtenä.

Jäsenistö
Yhdistyksellä oli 31.12.2014 3.851 jäsentä, joista jäsenmaksunsa eräpäivänä 15.12.2014 maksaneita oli 3.176 ja lisäksi oli yksi kunniajäsen. Maksaneiden jäsenten määrä vuonna 2014 oli keskimäärin noin 2.700.

Jäsenmaksu
Yhdistys on keskitetyssä jäsenmaksuperinnässä. Jäsenmaksu oli kuluneena vuotena 39 euroa varsinaiselta jäseneltä (loppuvuosi 27 euroa). Jäsenmaksu jaetaan Osakesäästäjien Keskusliiton ja paikallisyhdistyksen kesken. Yhdistyksen osuus jäsenmaksusta oli kahdeksan euroa. Puhelinkampanjan kautta tulleiden uusien jäsenten ensimmäisen vuoden jäsenmaksusta ei tilitetä paikallisyhdistykselle mitään.

Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut hyvä. Vuoden 2014 tilinpäätöksen osoittama ylijäämä oli 15.383,54 euroa. Varsinaisen toiminnan ja varainhan-kinnan ylijäämä oli 5.508,30 euroa ja sijoitustoiminnan (korot, osingot, sijoi-tusten arvonnousu) ylijäämä oli 9.875,24 euroa.

Kotisivu ja sähköposti
Yhdistyksellä on oma kotisivu liiton kotisivun yhteydessä. Osoite on www.osakeliitto.fi/helsingin osakesaastajat. Yhdistyksen sähköpostiosoitteet:
Yhdistyksen sihteeri: kalervo.pelkkikangas@gmail.com Toiminnanjohtaja: henri.huovinen.1@gmail.com.
Jäsenyyttä koskevia asioita hoitaa Liiton toimisto. Sen sähköpostiosoite on: toimisto@osakeliitto.fi.

Tulevaisuuden näkymät
Osakesäästäjien keskusliitto on vakiinnuttanut asemansa osakesäästäjien edustajana eri foorumeilla ja mediassa. Liiton uskottavuus sijoittajien edunvalvojana on melko vahva ja sitä tulee vahvistaa edelleen. Liiton ja samalla myös Helsingin Osakesäästäjät ry:n jäsenmäärä kasvanee jatkossakin, mutta voimakas kasvu edellyttää jatkuvaa aktiivista markkinointia. Jäsenhankintaa ja jäsenuskollisuutta edistäviä tärkeimpiä toimenpiteitä ovat Viisas Raha -lehden sisällön kehittäminen ja Helsingin Osakesäästäjien aktiivinen sijoitustiedon tarjoaminen jäsentilaisuuksissa.

Osakesijoittamisen arvioidaan pysyvän kiinnostavana vaurastumisen ja varallisuuden hoidon muotona myös vuonna 2015 matalan korkotason vuoksi. Yhdistyksen tavoitteena vuonna 2015 on järjestää runsaasti monipuolisia jäsentilaisuuksia (yritysvierailuja, yhtiöesittelyjä, sijoitusiltoja, seminaareja) ja koulutusta.

Helsingin Osakesäästäjät ry.

Toimintakertomuksen 2014 liite

Yritysvierailu, messut, seminaarimatkat ym. v. 2014

16.1.2014 Innofactor-aamiaistilaisuus
29.1.2014 Yritysesittely: Restamax Oyj ja Soprano Oyj
12.2.2014 Yritysesittely: Danske Bank Oyj ja Sotkamo Silver Oyj
17.2.2014 Markkinakatsaus ja Alexandria-esittely
27.2.2014 Sijoituskerho
4.3.2014 Sip Nordic esittelytilaisuus
6.3.-27.3.2014 Pörssi-illat kevät 2014
12.3.-13.3.2014 Vero2014
18.3.2014 Pörssiyhtiöilta: Suominen Oyj ja Exel Composites Oyj
20.3.2014 Nuorten sijoituskerho
27.3.2014 Osakesäästäjien Yhtiöilta – Monialayhtiöt murroksessa (Liitto)
28.3.2014 Sijoituskerho
29.-30.3.2014 Osakesäästäjien seminaariristeily Tallinnaan (Liitto)
3.4.2014 Vauraus Suomen Yrityslainat – palvelu
15.4.2014 Veroaamiainen ja FIM:n verotehokkaat ratkaisut
24.4.2014 Yhtiökatsaus ja kevätkokous (OP-Pohjola)
6.5.2014 Tilaisuus Nordnetissa
12.5.2014 Yritysesittely: Aspo / Okmetic
13.5.2014 Osakesäästäjien Yhtiöilta – Kasvavat IT-palveluyhtiöt (Liitto)
15.5.2014 Danske Bankin taloustunti usealla paikkakunnalla (Liitto)
20.5.2014 Cleantech-teematilaisuus (Kemira ja Cleantech Invest)
24.5.2014 Sijoitusristeily Pietariin (Liitto)
26.5.2014 Yritysesittely: Finnair sijoituskohteena
20.8.2014 Yritysesittelyt: Ilkka-Yhtymä Oyj ja Elisa Oyj
21.8.2014 Osakesäästäjien Yhtiöilta – Kasvuyhtiöt (Liitto)
22.8.2014 Viisas Raha Golf Helsingissä (Liitto)
6.9.2014 Osakesäästäjien valtakunnalliset golfmestaruuskilpailut (Liitto)
8.9.2014 Pienet helmet: Pienten ja keskisuurten yhtiöiden pörssi-ilta (Liitto)
12.9.2014 Päiväretki Turkuun: HKScan ja Raisio
16.9.2014 Yritysesittelyt: Oriola KD ja SSH Communications Services
26.9.2014 Okmeticin pääomamarkkinapäivä (Liitto)
9.10.2014 Sijoituskerho
14.10.2014 Danske Bankin pörssitunti: Miksi Pohjoismaihin? (Liitto)
25.10.-26.10. Osakesäästäjien seminaariristeily Tallinnaan (Liitto)
29.10.2014 Pörssiyhtiöesittelytilaisuus: Raute Oyj ja Alma Media Oyj
12.-13.11.2014 Sijoitusmessut
18.11.2014 Osakesäästäjien Yhtiöilta – Käänneyhtiöt (Liitto)
18.11.2014 Yhtiöesittely: Sotkamo Silver ja Solteq
20.11.2014 Sääntömääräinen syyskokous (Nordea)
20.11.2014 Nixu Oyj:n yhtiöesittely Tampereella (Liitto)
24.11.-2.12.2014 Leipurin Oyj:n yhtiöesittely eri paikkakunnilla (Liitto)
25.11.2014 Nixu Oyj:n yhtiöesittely Helsingissä (Liitto)
26.11.2014 Pörssi-illat syksy 2014
2.12.2014 Helsinki ja Espoo: Danske Bankin Taloustunti Extra (Liitto)
10.12.2014 Yritysesittelyt: Soprano ja Innofactor
16.12.2014 Yritysesittely Fundu Oy