Toimintasuunnitelma 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016 – 31.12.2016

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä varojen hallintaa sijoittamisen- ja säästämisen eri muodoissa. Yhdistys järjestää tilaisuuksia, tapaamisia ja yritysvierailuja,

mahdollistaen näin jäsenistön verkottumisen ja tilaisuuden tavata sijoittamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Sen kautta jäsenistöllä on mahdollisuus saada uusia ideoita ja vinkkejä omien sijoituspäätösten ja toiminnan tueksi.

Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.


YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään 1-2 sijoittajaturinoiden nimissä tapahtuvaa jäsenten ns. kokousiltaa, joissa on mahdollisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista.

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 4-6 kertaa.


JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä tavoite on vuoden 2016 lopussa 350 jäsentä.

Yhdistyksen nimessä oleva sana ”Seudun” velvoittamana, hallitus pyrkii kohdistamaan jäsenhankintaa ja kasvattamaan jäsenmääräänsä erityisesti Riihimäen talousalueella, sekä Jokelassa, Nurmijärvellä ja Rajamäellä asuvista, sijoittamisesta ja säästämisestä kiinnostuneista ihmisistä.

 

TALOUS / TALOUSARVIO                  

Yhdistyksen ainoa tulolähde on ollut OSKL:n tulouttama jäsenmaksuosuus 5,50 €/jäsen.

Toimintavuonna pyritään tehostamaan muutakin varainhankintaa mm. tilaisuuksien järjestämisen yhteydessä perittävillä yhteistyömaksuilla sekä mainos- ja markkinointimaksuilla.

 

Talousarvio: Tulot

Jäsenmaksutulot                  300 x 5,50 € =                     1.650,00 €

Muut sekalaiset tulot                                    350,00 €     2.000,00 €

 

Menot

Kokouskulut, ilmoittelu, matkakulut, yms.                     1.000,00 €

Konttoritarvikkeet, yms.                              400,00 €     1.400,00 €

Tilikauden ylijäämä                                                          600,00 €

TOIMINTA

 

Hallitus on sopinut ja päättänyt seuraavista tapahtumista toimintavuonna 2016:

 

-to 25.2          Sijoittajailta,                         Raute Oyj                            -Harlekiini

-to 31.3          Sijoittajaturinat – jäsenilta    HySOS – kevätkokous         -Harlekiini

-to 14.4          Sijoittajailta,                         Nordea Pankki, Hyvinkää   –

-to 12.5          Sijoittajavierailu,                 Mandatum Life / IF             -Helsinki

-la   6.8          Sijoittajaristeily-kesäretki -Vanaja risteily + Lepaan viinitila ja opisto

-yhteistyössä Hämeen- ja Keski-Uudenmaan Osakesäästäjien kanssa

-to 22.9          Sijoittajailta                                                                     –

-to 27.10        Sijoittajaturinat – jäsenilta   HySOS – syyskokous          -Harlekiini

-to 17.11        Sijoitus Invest 2016,            Wanha Satama                    -Helsinki

Hallitus sopii, päättää ja tiedottaa muista tulevista tapahtumista sitä mukaa, kun niistä eri tahojen kanssa sovitaan.


KOULUTUS

Jäsenistölle pyritään tarjoamaan koulutustilaisuuksia ja ajankohtaisinfoja jäsentapahtumien yhteydessä asiantuntijaluentoina. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta ja resurssien mukaan järjestää varsinaista koulutusta sijoittamisesta – ja säästämisestä ja niihin liittyvistä verotuksellisista asioista.

Tutkitaan myös mahdollista yhteistyötä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten kanssa.

 

TIEDOTTAMINEN

Jäsenistölle tiedotetaan pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. Lisäksi yksittäisistä tapahtumista tiedotetaan myös Aamupostilehden veloituksettomalla seurapalstalla.

Mahdollisuuksien mukaan pyritään saamaan myös palstatilaa toimitukselliselle aineistolle Aamuposti lehdestä.

Hämeen- ja Keski-Uudenmaan Osakesäästäjille tiedotetaan yhdistyksen tapahtumista varsinkin silloin, kun ne ovat avoimia tilaisuuksia. Em. yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä aina kun se nähdään tarpeelliseksi.

Osakesäästäjien Keskusliiton paikallisjärjestöjen Intranet sivut pidetään kaikin tavoin ajan tasalla yhdistyksen osalta ja kehottaen jäsenistöä aktiivisesti seuraamaan niitä.

 

LOPUKSI

Jatkamme hyvälle alulle saatua laadukasta yhdistystoimintaa tapahtumineen ja tilaisuuksineen jäsenistön parhaaksi, valitsemallamme sloganilla – Sinun Asiallasi.

 

Hyvinkäällä 29.10.2015                           Hyvinkään Seudun Osakesäästäjät Ry

Hallitus

Tapahtuman nimi Päivämäärä
17.10.2019
26.10.2019
30.10.2019
05.11.2019
05.11.2019
09.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
16.11.2019
19.11.2019
21.11.2019
23.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
04.12.2019