Toimintasuunnitelma 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2017 – 31.12.2017

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä varojen hallintaa sijoittamisen- ja säästämisen eri muodoissa. Yhdistys järjestää tilaisuuksia, tapaamisia ja yritysvierailuja,

mahdollistaen näin jäsenistön verkottumisen ja tilaisuuden tavata sijoittamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Sen kautta jäsenistöllä on mahdollisuus saada uusia ideoita ja vinkkejä omien sijoituspäätösten ja toiminnan tueksi.

Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään 1-2 sijoittajaturinoiden nimissä tapahtuvaa jäsenten ns. kokousiltaa, joissa on mahdollisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista.

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 4-6 kertaa.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärätavoite on vuoden 2017 lopussa 450 jäsentä.

Yhdistyksen nimessä oleva sanan ”Seudun” velvoittamana, hallitus pyrkii kohdistamaan jäsenhankintaa ja kasvattamaan jäsenmääräänsä erityisesti Riihimäen talousalueella, sekä Jokelassa, Nurmijärvellä ja Rajamäellä asuvista, sijoittamisesta ja säästämisestä kiinnostuneista ihmisistä.

TALOUS / TALOUSARVIO

Yhdistyksen ainoat tulolähteet on ollut OSKL:n tulouttama jäsenmaksuosuus 5,50 €/jäsen,

sekä 5.2.2016 yhdistyksen nimiin hankitun osakesalkun osinkotuotot.

Toimintavuonna pyritään tehostamaan muutakin varainhankintaa mm. tilaisuuksien järjestämisen yhteydessä perittävillä yhteistyömaksuilla sekä mainos- ja markkinointimaksuilla.

Talousarvio: Tulot

Jäsenmaksutulot 400 x 5,50 € = 2.200,00 €

Muut sekalaiset tulot 270,00 € Osinkotuotot 30,00 € 2.500,00 €

Menot

Kokouskulut, ilmoittelu, matkakulut, yms. 1.000,00 €

Konttoritarvikkeet, yms. 500,00 € 1.500,00 €

Tilikauden ylijäämä 1.000,00 €

TOIMINTA

Hallitus on sopinut ja päättänyt seuraavista tapahtumista toimintavuonna 2017:

-to 16.2 Sijoittajailta, Consti Oyj -Harlekiini

-to 22.2 SSAB – tehdasvierailu ja sijoittajainfo -Hämeenlinna

-to 30.3 Sijoittajailta ja kevätkokous -Riihimäki

-to 20.4 Sijoittajailta jäsenistölle -Harlekiini

-la 12.8 HySOS – kesäretki ja risteily

-to 21.9 Naisten sijoittajailta Lammin Säästöpankki -Riihimäki

-to 26.10 Sijoittajailta ja syyskokous -Harlekiini

-ke 29.11 Sijoitus – Invest 2017 messut ja SLUSH tapahtuma -Messukeskus/Hki

-ti 12.12 HySOS – Jouluglögit ja 4 – v – tapaaminen -Harlekiini

Hallitus sopii, päättää ja tiedottaa muista tulevista tapahtumista sitä mukaa, kun niistä eri tahojen kanssa sovitaan.

KOULUTUS

Jäsenistölle pyritään tarjoamaan koulutustilaisuuksia ja ajankohtaisinfoja jäsentapahtumien yhteydessä asiantuntijaluentoina. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta ja resurssien mukaan järjestää varsinaista koulutusta sijoittamisesta – ja säästämisestä ja niihin liittyvistä verotuksellisista asioista.

Tutkitaan myös mahdollista yhteistyötä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Jäsenistölle tiedotetaan pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. Lisäksi yksittäisistä tapahtumista tiedotetaan myös Aamupostilehden veloituksettomalla seurapalstalla.

Mahdollisuuksien mukaan pyritään saamaan myös palstatilaa toimitukselliselle aineistolle Aamuposti lehdestä.

Lähialueen osakesäästäjäyhdistyksille tiedotetaan yhdistyksen tapahtumista ja pyritään tekemään myös muunlaista yhteistyötä, aina kun se nähdään tarpeelliseksi.

Osakesäästäjien Keskusliiton paikallisjärjestöjen Intranet sivut pidetään kaikin tavoin ajan tasalla yhdistyksen osalta ja kehottaen jäsenistöä aktiivisesti seuraamaan niitä.

LOPUKSI

Jatkamme hyvälle alulle saatua laadukasta yhdistystoimintaa tapahtumineen ja tilaisuuksineen jäsenistön parhaaksi, valitsemallamme sloganilla – Sinun Asiallasi.

Hyvinkäällä 27.10.2016

Hyvinkään Seudun Osakesäästäjät Ry
Hallitus

Tapahtuman nimi Päivämäärä
17.10.2019
26.10.2019
30.10.2019
05.11.2019
05.11.2019
09.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
16.11.2019
19.11.2019
21.11.2019
23.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
04.12.2019