Toimintakertomus 2009

Hallitus
Heli Hyvönen puheenjohtaja
Unto Ruotsalainen varapuheenjohtaja
Sointu Vaattovaara sihteeri, rahastonhoitaja
Hannu Nivalainen jäsen
Kari Haikarainen jäsen
Niina Rossi jäsen

Tilintarkastajat
Olavi Haanketo
Martti Laitinen

Toiminta
Vuosi 2009 oli yhdistyksen 8. toimintavuosi. 10.2. jäsenet osallistuivat Iisalmen Osuuspankissa järjestettävään sijoitusiltaan. Illan ohjelmassa oli seniorianalyytikko Pekka Spolanderin, Pohjola Pankki, esittelemä sijoitusstrategia 1/2009 sekä Sijoituspäällikkö Jouni Nousiaisen esitelmä Kevään 2009 houkuttelevimmat osinkoyhtiöt.

10.3. järjestettiin yhdistyksen toinen vuosittainen sijoitusilta. Puhujina olivat myyntijohtaja Mikko Virkkunen Pohjola Pankista aiheenaan Markkinakatsaus 2009 ja varainhoitaja Heli Hyvönen Iisalmen Osuuspankin OP-Private- yksiköstä aiheenaan OP-Private – palveluiden esittely.

18.3. jäsenillä oli mahdollisuus osallistua Veronmaksajain Keskusliiton veroiltaan, jossa oli aiheena Verotuksen ajankohtaiset asiat. 18.5. järjestettiin yhidistyksen kolmas vuosittainen sijoitusilta. Illan ohjelmassa analyytikko Kimmo Stenvallin Pohjola Pankki Oyj:n esitelmä aiheesta Sijoitusstrategia 2/2009. Lisäksi sijoituspäällikkö Jouni Nousiainen esitelmöi aiheesta Pohjolan indeksilainoilla pääomaturvaa ja merkittävää tuottopotentiaalia.

Vuoden viimeinen sijoitusilta järjestettiin 6.10. Illan aikana jäsenille esitelmöi hallintojohtaja Tapio Ikonen Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:sta aiheenaan pörssiyhtiö Talvivaaran yritysesittely. Lisäksi varainhoitaja Heli Hyvönen Iisalmen Osuuspankki esitteli Pohjola Pankki Oyj:n sijoitusstrategian 3/2009.