Toimintakertomus 2010

Hallitus
Juho Lappi puheenjohtaja
Unto Ruotsalainen varapuheenjohtaja
Sointu Vaattovaara sihteeri, rahastonhoitaja
Helena Matero jäsen
Kari Haikarainen jäsen
Pasi Saarelainen jäsen

Tilintarkastajat
Olavi Haanketo
Martti Laitinen

Toiminta
22.4. jäsenet osallistuivat Iisalmen Osuuspankissa järjestettävään sijoitusiltaan. Illan ohjelmassa oli Meklari Juha Jalamon, Pohjola Pankki, esittelemä Markkinakatsaus sekä OP-Private varainhoitaja Heli Hyvösen esitelmä aiheesta Vakuutukset sijoituskohteena sekä OP-Private varainhoitaja Juho Lapin esitelmä aiheesta Sijoittajan rahastoratkaisut. Yhdistys teki yritysvierailun 6.5. Talvivaaran kaivosalueelle. Illan isäntänä toimi yhtiön puolesta Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Jäsenillä oli mahdollisuus tutustua Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimintaan linja-autosta käsin.

23.9. järjestettiin yhdistyksen toinen vuosittainen sijoitusilta. Puhujina Meklari Juha Jalamo, Pohjola Pankista aiheenaan Sijoitusstrategia OP-Private varainhoitaja Juho Lappi Iisalmen Osuuspankin OP-Private -yksiköstä aiheenaan Suomalaisyhtiöiden euro-dollari-herkkyys. Lisäksi illassa esitelmöi OP-Private varainhoitaja Heli Hyvönen aiheesta Tuottoa ja turvaa Pohjolan indeksilainalla.