Toimintakertomus 2011

Hallitus
Juho Lappi, puheenjohtaja
Unto Ruotsalainen, varapuheenjohtaja
Kari Haikarainen
Sointu Vaattovaara, sihteeri/taloudenhoitaja
Pasi Saarelainen
Helena Matero

Tilintarkastajat
Olavi Haanketo
Martti Laitinen
Kyösti Niskanen, varatilintarkastaja
Teuvo Hynynen, varatilintarkastaja

Toiminta
Vuosi 2011 oli yhdistyksen 10. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2011 oli 87 henkilöä (+4 jäsentä).

Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys järjesti vuonna 2011 seuraavia tapahtumia:
Torstaina 27.1.2011 jäsenet osallistuivat Pohjois-Savon Osuuspankissa, Iisalmen konttorissa järjestettyyn sijoitusiltaan. Illan ohjelmassa oli OP-Private sijoituspäällikkö Heli Hyvösen, esittelemä Sijoitusstrategia 1/2011 ja Kevään 2011 houkuttelevimmat osinkoyhtiöt sekä OP-Private sijoituspäällikkö Juho Lapin esitelmä aiheesta ETF:t sijoituskohteena.

Maanantaina 3.10.2011 järjestettiin yhdistyksen toinen vuosittainen sijoitusilta. Puhujina olivat Yksikönpäällikkö Mikko Virkkunen, Pohjola Pankista aiheenaan Sijoitusstrategia 2/2011 ja Toimitusjohtaja Juho Nummela, Ponsse Oyj, aiheenaan Ponsse Oyj ja näkymät metsäkonemarkkinoilla.

16. – 17.11.2011 yhdistys järjesti matkan Sijoitusmessuille Helsinkiin Wanhaan Satamaan. Matkalle osallistui 7 yhdistyksen jäsentä matkanjohtajana Pasi Saarelainen. Yhdistys osallistui matkan kuluihin.

Yhdistys teki yritysvierailun 23.11.2011 Olvi Oyj:lle. Illan isäntänä toimi yhtiön puolesta Business Stearing Teamin ja lakiasioiden johtaja Mikko Paananen.