Toimintakertomus 2011

Hallitus
Mauri Honkanen, puheenjohtaja
Sakari Tolonen, varapuheenjohtaja
Teija Sopanen, sihteeri
Heikki Kamppuri, rahastonhoitaja
Antti Leinonen, sijoituskerhon vetäjä

Tilintarkastajat
Eija Avelin ja Pentti Tolvanen

Toiminta
Jäsenten määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan – jäseniä on 40 kpl, joista aktiivisia kymmenkunta.
Hallituksen kokouksia on pidetty kaksi ja yksi vuosikokous. Sijoituskerho on kokoontunut kerran kuussa Sampo pankin kerhotiloissa, pois lukien kesäkuukaudet ja marraskuussa SijoitusInvest messujen takia. Kerhon vetäjänä on toiminut alkuvuoden Heikki Kamppuri ja elokuusta alkaen Antti Leinonen. Aktiivisia kerholaisia on noin 5-8 jäsentä. Sijoitus messuille Helsinkiin osallistui 6 jäsentä, matkan teimme Savonlinnan kerhon kanssa. Yritysvierailu järjestettiin Stora Ensolle mutta peruttiin osallistujien puuttuessa.