Toimintakertomus 2018

Varsinainen toiminta

  • WL:ssä julkaistun ilmoituksen 20.4.2018 mukaisesti, pidettiin 15.5.2018 viiden vuoden hiljaiselon jälkeen vuosikokous ja valitun hallituksen kokous klo. 17.10 – 18.20 (pöytäkirja kokouksesta liitteenä).
  • Aiempien vuosien, sinänsä aktiivinen ydinryhmä n. 10-12 jäsentä, on toiminut sijoituskerhona Pohjois-Savon OP:n Varkauden toimitalossa. Pankin sijoitusneuvoja Antti Leinonen on asiantuntijana pitänyt katsauksen kansainväliseen markkinatilanteeseen sekä erityisesti Suomalaisten yritysten sijoituskohteiden pörssiuutisiin.
  • Kerho on järjestänyt vuosittain keskinäisen leikkimielisen 100 e ja viiden yrityksen sijoituskilpailun myös kuluneella vuodella.
  • Messumatkalle ei täällä kertaa ollut lähtijöitä.
  • Hallitus kokoontui toiseen kerhoiltaan ja kokoukseensa 18.9.2018 valmistellen v. 2019 toimintavuoden toimintasuunnitelmia ja PRH sekä Suomen Osakesäästäjien keskusliitolle tehtäviä muutosilmoituksia.