Toimintakertomus 2010

KESKI-UUDENMAAN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY

TOIMINTAKERTOMUS 2010

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2010 Mick Grönroos puheenjohtaja, Jaakko Matalamäki varapuheenjohtaja, Jukka Pääkkönen, Keijo Loisti, Tuomas Saarela sekä Jukka Vainio, sihteeri-rahastonhoitaja. Tilintarkastajina toimivat Pirkko Suikkari ja Anna-Liisa Siren. Varatilintarkastajina toimivat Jouni Lintukorpi ja Jorma Kaartinen.

Yhdistyksellä oli vuoden 2010 lopussa 117 jäsentä. Jäsenmäärä oli lisääntynyt 4 jäsenellä edellisen vuoden vaihteesta.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 25.3.2010 Järvenpäässä Next Hotel Rivolin kokoustilassa. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä. Kokouksen jälkeen kuultiin JOM Rahastoyhtiö Oy:n edustajien esitys yhtiön hallinnoimasta JOM-Silkkitie –sijoitusrahastosta sekä näkemyksiä kehittyvien markkinoiden sijoitusmahdollisuuksista.

Yhdistyksen jäsenistä 2 henkilöä osallistui OSKL:n järjestämälle Sijoitusristeilylle 23.4. – 24.4.2010. Osallistujille korvattiin matkakuluista 50 euroa kevätkokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 4.11.2010 Järvenpäässä Hotelli Scandicissa.. Paikalla oli 9 yhdistyksen jäsentä. Tilaisuudessa kuultiin sijoituskouluttaja Petre Pomellin esitys ETF-sijoittamisesta.

Yhdistyksen jäsenet saivat lisäksi vuoden aikana kutsuja eri pankkien paikkakunnalla järjestämiin sijoitusaiheisiin asiakastilaisuuksiin.

Osakesäästäjien Keskusliiton tilaisuuksiin ja kokouksiin ei vuoden 2010 aikana osallistuttu.

Hallitukseen vuodelle 2011 valittiin syyskokouksessa Keijo Loisti, Jukka Pääkkönen, Jukka Vainio, Mick Grönroos, Jaakko Matalamäki ja Tuomas Saarelan tilalle Martti Rautakorpi. Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi (tilintarkastajiksi) valittiin Jorma Kaartinen ja Tuomas Saarela sekä varatilintarkastajiksi Kalevi Aatola ja Jouni Lintukorpi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Matalamäki ja varapuheenjohtajaksi Mick Grönroos. Sihteerinä ja taloudenhoitajana jatkaa Jukka Vainio.

Hallitus