Toimintakertomus 2011

Hallitus
Jaakko Matalamäki, puheenjohtaja
Mick Grönroos, varapuheenjohtaja
Jukka Pääkkönen
Keijo Loisti
Martti Rautakorpi
Jukka Vainio, sihteeri-rahastonhoitaja.

Toiminnantarkastajat
Jorma Kaartinen
Tuomas Saarela
Jouni Lintukorpi, varatoiminnantarkastaja
Kalevi Aatola, varatoiminnantarkastaja

Toiminta
Yhdistyksellä oli vuoden 2011 lopussa 133 jäsentä. Vuoden 2010 lopussa jäsenmäärä oli 117 jäsentä, joten jäsenmäärä oli lisääntynyt 16 jäsenellä edellisen vuoden vaihteesta. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 30.3.2011 Järvenpäässä Nordean kokoustilassa. Kokoukseen osallistui 7 jäsentä. Kokouksen jälkeen kuultiin Nordea Varallisuudenhoidon osakestrategi Markus Souranderin esitys ”Helsingin pörssin näkymät. Markkinanäkemykset tulosjulkistusten alla”. Yhdistyksen jäsenistä 2 henkilöä osallistui OSKL:n järjestämille Sijoitusristeilyille. Osallistujille korvattiin matkakuluista 50 euroa kevätkokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 10.11.2011 Järvenpäässä Hotelli Scandicissa. Paikalla oli 4 yhdistyksen jäsentä. Tilaisuudessa kuultiin varainhoitaja Sami Kölhin esitys Fennian uusista varainhoitopalveluista. Yhdistyksen jäsenet saivat lisäksi vuoden aikana kutsuja eri pankkien paikkakunnalla järjestämiin sijoitusaiheisiin asiakastilaisuuksiin. Osakesäästäjien Keskusliiton tilaisuuksiin ja kokouksiin ei vuoden 2011 aikana osallistuttu.