Toimintakertomus 2012

Hallitus
Jaakko Matalamäki puheenjohtaja
Mick Grönroos varapuheenjohtaja
Jukka Vainio sihteeri, rahastonhoitaja
Jukka Pääkkönen jäsen
Keijo Loisti jäsen
Martti Rautakorpi jäsen

Toiminnantarkastajat
Jorma Kaartinen ja Tuomas Saarela. Varalla Jouni Lintukorpi ja Kalevi Aatola.

Toiminta
Yhdistyksellä oli vuoden 2012 lopussa 123 jäsentä. Vuoden 2011 lopussa jäsenmäärä oli 133 jäsentä, joten jäsenmäärä oli vähentynyt 10 jäsenellä edellisen vuoden vaihteesta. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 13.3. Järvenpäässä Nordean kokoustilassa. Kokouksen jälkeen kuultiin Nordea Varallisuudenhoidon osakestrategi Eero Färkkilän osakemarkkinakatsaus ”Suomalaisyhtiöistä Euroopan paarasta osaketuottoa”. Yhdistyksen jäsenistä 2 henkilöä osallistui OSKL:n järjestämille Sijoitusristeilyille. Osallistujille korvattiin matkakuluista 50 euroa kevätkokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 30.10. Järvenpäässä Hotelli Scandicissa. Tilaisuudessa kuultiin Keijo Loistin esitelmä ”Sijoittaminen pörssinoteerattuihin henkilöstöoptioihin”. Yhdistyksen jäsenet saivat lisäksi vuoden aikana kutsuja eri pankkien paikkakunnalla järjestämiin sijoitusaiheisiin asiakastilaisuuksiin.