Toimintakertomus 2009

Hallitus
Mauri Koski puheenjohtaja
Pekka Nokso-Koivisto varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Jorma Kalliomaa sihteeri
Keijo Knuuttila jäsen
Erkki Mustajärvi jäsen
Kalevi Tiitinen jäsen

Tapani Lempiälä toimi 2009 nimettynä liittovaltuuston jäsenenä.

Toiminta
Toimintavuosi oli yhdistyksen kymmenes. Yhdistyksellä oli vuoden loputtua 77 henkilöjäsentä. Yhdistys järjesti kevät- ja syyskokouksensa normaalisti. Sijoituskerho kokoontui kahvila Edlassa joka talvikauden kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00. Kokouspaikka muutettiin lokakuussa hotelli Nukkumatin kokoustiloihin.

Kevätkokous pidettiin Handelsbankenin Kokkolan toimipisteessä, jossa isäntinä olivat paikallisjohto ja sijoitusasiantuntija Helsingistä Roger Köhler. Kevätkokouksessa käsiteltiin toimintakertomus 2008, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Vastuuvapaudet myönnettiin. Päätettiin jatkaa yhdistyksen tukia sijoitusmessuille osallistujille 50 eurolla/jäsen. Läpikäytiin toimintasuunnitelma 2009. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mauri Koski.

Syyskokous järjestettiin 2.11.2009 Nordea -pankin tiloissa. Kokouksen alussa pankinjohtaja Thomas Lempiälä ja Anne Saren – Keski -Rahkonen kertoivat Nordean sijoituselementeistä. Tämän jälkeen Osakesäästäjien Keskusliiton toiminnanjohtaja Tommi Salo kertoi osanottajille eri sijoitusvaihtoehdoista ja osakesijoittamisen työkaluista. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Nokso-Koivisto. Hallitus kokoontui sijoituskerhoiltoina tarvittaessa.

Yhdistyksen jäseniä osallistui Keski-Pohjanmaan Kesäyliopiston järjestämälle ”Osakesijoittajan peruskurssille 27-28.11.2009”. Yhdistys tuki sijoitusmessumatkoja 50 €/osallistuja. Yritysvierailuja ei yhdistys järjestänyt 2009.