Toimintakertomus 2010

Hallitus
Mauri Koski puheenjohtaja
Pekka Nokso-Koivisto varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Keijo Knuuttila sihteeri
Markku Kallinen jäsen, jäsenyysvastaava
Olavi Lamberg jäsen, jäsenyysvastaava
Kalevi Tiitinen jäsen, tilastoija