Toimintakertomus 2011

1. YLEISTÄ

Toimintavuosi oli yhdistyksen kahdestoista. Yhdistyksellä oli vuoden loputtua 85 henkilöjäsentä. Yhdistys järjesti kevät- ja syyskokouksensa normaalisti. Sijoituskerho kokoontui kahvila hotelli Nukkumatin neuvottelutiloissa joka talvikauden kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00.

2. KOKOUKSET

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 3.2.2011, jolloin sovittiin hallituksen sisäiset tehtäväjaot.
Hallitus kokoontui 6.9.2011, jossa päätettiin esittää syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012.

KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous pidettiin tiistaina 5.4.2011 klo 18.00 Lassila & Tikanojan toimitiloissa
Ahertajantie 14. Tutustuttiin samalla pörssiyhtiön Kokkolan toimipisteen toimintaan yhteyspäällikkö Jari Tähtinen johdolla. Vierailuun osallistui 13 jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Lievonen, sihteerinä Jorma Kalliomaa ja pöytäkirjantarkastajina Olavi Lamberg ja Erkki Hemminki, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pekka Nokso – Koivisto luki toimintakertomus vuodelta 2010 ja kävi läpi tilinpäätöksen sekä luki tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa 121,34 € ylijäämää. Kaikki hyväksyttiin muutoksitta. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös kuluneelta vuodelta. Kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille kuluneelta vuodelta.
Todettiin liittotason edustus. Mauri Koski toimii liittovaltuustoedustajana ensimmäistä vuotta.
Muina asioina keskusteltiin jäsenmaksun korotuspaineista ja siitä, että onko tietokoneen hankinta verotuksessa vähennyskelpoinen. Hallitusta pyydettiin selvittämään asiaa verottajalta.

SYYSKOKOUS
Syyskokous pidettiin 3.11.2011 vierailun yhteydessä Sampo Pankiin. Alustajana ja isäntänä toimi Private Banker Pasi Rönty. Hän kertoi sijoitustoiminnasta pankissa. Virisi runsas keskustelu osakesäästämisestä, euroalueen taloudesta ja sijoitusmahdollisuuksista yleensä. Kokoukseen osallistui 13 jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Lievonen, sihteeriksi Keijo Knuuttila sekä pöytäkirjan tarkistajiksi ja äänten laskijoiksi Eeli Rantala ja Simo Rantala.
Päätettiin jäsenmaksun suuruus. Käytäntö on ollut, että liitto ehdottaa yhdistysten jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksuksi vuodelle 2012 tuli liiton suosituksen mukainen

69,50 € (liitto 11,50, yhdistys 8,00, lehdet 50,00). Yhdistys tukee edelleen jäsenistöä sijoitusmessumatkoilla 50 € kertamaksulla. Muista tuista päättää hallitus erikseen.
Päätettiin yhdistyksen hallituksen ja toimikuntien jäsenille vuonna 2012 maksettavista kokous- ja muista palkkioista. Palkkioita ei makseta entiseen tapaan. Yhdistyksen virallisen edustajan matkakulut korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan sekä yöpymiset ja ateria, mikäli ei sisälly tapahtumaan niin laskun mukaan. Päätettiin, että tilintarkastajille toiminnan ja tilinpidon tarkastuksista maksetaan laskun mukaan.
Kokoukselle esiteltiin hallituksen laatima toimintasuunnitelman ja talousarvio vuodelle 2012, jotka hyväksyttiin. Kokous päätti hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Todettiin, että yhdistyksen edustajana liittovaltuustossa toimii edelleen Mauri Koski.
Valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Mauri Koski. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Keijo Knuuttila, Pasi Rönty, Olavi Lamberg, Eila Mäki-Asiala, Anne Saren-Keski-Rahkonen, Jorma Kalliomaa ja Markku Kallinen.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2012 valittiin Heikki Kippo ja Annikki Korpijärvi sekä varalle Reijo Autio ja Anne Kjellman.
Kokouskutsu päätettiin lähettää uusien sääntöjemme mukaisesti Kauppalehdessä/Viisas Raha-lehdessä ja sähköpostilla.

3. VASTUUHENKILÖT 2011

Puheenjohtajana Mauri Koski,
Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja Pekka Nokso-Koivisto
Sihteerinä Keijo Knuuttila,
Jäsenvastaavina olivat Markku Kallinen ja Olavi Lamberg
Klubimestarina Jorma Kalliomaa
Tilastoijana oli Olavi Lamberg.

4. MUUT AKTIVITEETIT

Kuukausikokouksia pidettiin hotelli Nukkumatissa muina kuukausina kuin kesä- elokuussa.

3.2.2011 Sijoioituskerho ja hallituksen järjestäytymiskokous, osallistujia 13
3.3.2011 Sijoituskerho, osallistujia 12
5.4.2011 Vuosikokous Lassila & Tikanojalla, osanottajia 13
5.5.2011 Sijoituskerho, osanottajia 13
1.9.2011 Sijoituskerho, osanottajia 11
6.10.2011 Sijoituskerho, alustajana Mika Heikkilä, osanottajia 12
3.11.2011 Vuosikokous Sampo Pankilla, alustajana Pasi Rönty, osanottajia 14
8.11.2011 Vierailu UPM:n Pietarsaaren tehtailla, yhdistyksemme oli kutsunut mukaan Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan Arvopaperisäästäjät. Osanottajat: omat 12, yhteensä 38.
1.12.2011 Sijoituskerho, Pasi Röntyn talouskatsaus. Osanottajia 8