Toimintakertomus 2012

  1. YLEISTÄ

Toimintavuosi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksellä oli vuoden loputtua 85 henkilöjäsentä. Yhdistys järjesti kevät- ja syyskokouksensa normaalisti. Sijoituskerho kokoontui kahvila hotelli Nukkumatin neuvottelutiloissa joka talvikauden kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00.

  1. KOKOUKSET

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 12.1.2012, jolloin sovittiin hallituksen sisäiset tehtäväjaot ja valtuutettiin uusi rahastonhoitaja Pasi Rönty yhdistyksen tilin käyttöön..

Hallitus kokoontui 6.9.2012, jossa päätettiin esittää syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013.

KEVÄTKOKOUS 8.3.2012

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Kokkolan Osuuspankin tiloissa. Kokouksen aluksi ETF-ekspertti Mikko Aalto.

Varsinaisen kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Eila Mäki-Asiala, sihteerinä Keijo Knuuttila ja pöytäkirjantarkastajina Heikki Kippo ja Esko Ruokoja, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

.           Yhdistyksen sihteeri Keijo Knuuttila kertoi kokoukselle toimintakertomuksen sisältöä vuodelta 2011 ja rahastonhoitaja Pasi Rönty kävi läpi tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vuodelta 2011 osoittaa 426,51 € ylijäämää. Kaikki hyväksyttiin ja vahvistettiin muutoksitta. Vastuuvapaus asianomaisille myönnettiin.

Todettiin, että Osakeliiton liittovaltuustoedustajana toimii Mauri Koski.

SYYSKOKOUS 15.11.2012

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Sampo Pankin tiloissa Kokkolassa. Kokousalustuksen piti Kiinteistömaailmasta yrittäjä Antti Porko aiheenaan: ”Kiinteistösijoitus mahdollisuutena”.

Kokouksen aluksi yhdistyksen puheenjohtaja Mauri Koski luovutti yhdistyksen sihteeri Keijo Knuuttilalle liiton hopeisen ansiomerkin kunniakirjoineen tunnustuksena poikkeuksellisesta työstä liiton päämäärien tukemiseksi.

Varsinaisen syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Koski ja kokoussihteeriksi Keijo Knuuttila sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Nokso-Koivisto ja Markku Kallinen.

Päätettiin jäsenmaksun suuruus. Käytäntö on ollut, että liitto päättää yhdistysten jäsenmaksun suuruuden, joka menettely hyväksyttiin. Yhdistys tukee edelleen jäsenistöä sijoitusmessumatkoilla 50 € kertamaksulla. Muista tuista päättää hallitus erikseen.

Kokoukselle esiteltiin hallituksen laatima toimintasuunnitelman ja talousarvio vuodelle 2013, jotka hyväksyttiin.

Todettiin, että yhdistyksen edustajana liittovaltuustossa toimii edelleen Mauri Koski liittovaltuustokauden loppuun ja seuraavalle liittovaltuustokaudelle valitaan Tapani Lempiälä.

Kokous valitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 Mauri Kosken ja hallituksen muiksi jäseniksi Keijo Knuuttila, Pasi Rönty, Olavi Lamberg, Eila Mäki-Asiala, Anne Saren-Keski-Rahkonen, Jorma Kalliomaa ja Markku Kallinen.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi vuodelle 2013 valittiin Pekka Nokso-Koivisto ja Reijo Lievonen sekä varalle Reijo Autio ja Seppo Rannanpää.

Kokouskutsu lähetetään uusien sääntöjemme mukaisesti Kauppalehdessä/Viisas Raha-lehdessä ja sähköpostilla.

Päätettiin myös, että hallitus valtuutetaan käyttämään tuottavaan sijoitustoimintaan korkeintaan puolet 1.1.2013 vapaana olevista pankkitalletuksista..

  1. VASTUUHENKILÖT 2011

Puheenjohtajana Mauri Koski,

Varapuheenjohtajana Eila Mäki-Asiala

Rahastonhoitajana Pasi Rönty

Sihteerinä Keijo Knuuttila,

Jäsenvastaavana Markku Kallinen

Klubimestarina Jorma Kalliomaa

Projektit Olavi Lamberg, ja Anne Saren-Keski-Rahkonen

  1. MUUT AKTIVITEETIT

Kuukausikokouksia pidettiin hotelli Nukkumatissa muina kuukausina kuin kesä- elokuussa.

12.1.2012              Hallituksen järjestäytymiskokous ja kuukausikokous, läsnä 13

2.2.2012                Kuukausikokous, alustajana Pekka Vallas ”Sijoittajan arkea”,läsnä 12.

8.3.2012                Vuosikokous Osuuspankilla, alust. ETF-expertti Mikko Aalto,läsnä 16

29.3.2012              Yritysvierailu Atria Oyj, osanottajia 14,Vaasa 4 ja Etelä-Pohj.18

3.5.2012                Kuukausikokous, alustajana Steffan Blom, läsnä 12

6.9.2012                Kuukausi- ja hallituksen kokous, alustaja Pasi Rönty, läsnä 10

4.10.2012              Kuukausikokous, ei alustusta, läsnä 12

1.11.2012              Kuukausikokous, ei alustusta, läsnä 11

15.11.2012            Syyskokous Sampopankilla, alustaja Antti Porko, läsnä 14

  1. TALOUS

Taloudesta on erillinen tilinpäätös.