Toimintakertomus 2013

  1. YLEISTÄ

Toimintavuosi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksellä oli vuoden loputtua 87 henkilöjäsentä. Yhdistys järjesti kevät- ja syyskokouksensa normaalisti. Sijoituskerho kokoontui niin kevät- kuin talvikaudella kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00 alkaen, kevätkauden kahvila- hotelli Nukkumatin neuvottelutiloissa ja syyskauden Kruununvoudintalolla. joka talvikauden kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00.

  1. KOKOUKSET

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 10.1.2013, jolloin sovittiin hallituksen sisäiset tehtäväjaot.

Hallitus kokoontui 7.2.2013, jossa päätettiin esittää kevätkokoukselle tilinpäätös ja toimintakertomus.

Hallitus kokoontui 3.10.2013, jossa päätettiin esittää syyskokoukselle toiminta-suunnitelman ja talousarvio..

KEVÄTKOKOUS 7.3.2013 JA JATKOKOKOUS 2.5.2013

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Nordean tiloissa. Kokouksen aluksi sijoitusjohtaja Anne Saren-Keski-Rahkonen kertoi sijoitustoiminnan ajankohtaisista asioista. Nordeasta oli mukana myös sijoitusasiantuntija Margit Salmela.

Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Lievonen, sihteerinä Keijo Knuuttila ja pöytäkirjantarkastajina Eeli ja Simo Rantala, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

.           Yhdistyksen sihteeri Keijo Knuuttila kertoi toimintakertomuksen sisältöä 2012 ja rahastonhoitaja kävi läpi tilinpäätöksen. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa 197,29 euron alijäämää. Kaikki hyväksyttiin muutoksitta. Rahastonhoitajaa ihmetytti, että liitto oli tulouttanut yhdistykselle jäsenmaksuja 2012 ainoastaan 128 €, jonka syy päätettiin selvittää liitosta. Lisäselvitysten saamiseksi päätettiin varsinainen tili ja vastuuvapauden myöntäminen siirtää jatkokokoukseen 2.5.2013, jossa tilit lopullisesti hyväksyttiin ja vastuuvapaudet myönnettiin. Liitto oli ilmoittanut rahastonhoitajallemme, että vuoden 2012 jäsenmaksuja oli tuloutettu jo vuoden 2011 puolella.

Todettiin, että Osakeliiton liittovaltuustoedustajana toimii Mauri Koski.

SYYSKOKOUS 7.11.2013

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n tiloissa Mediakulmassa. Isäntänä oli Krister Höglund.

Valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi Mauri Koski ja sihteeriksi Pasi Rönty, pöytäkirjan tarkastajiksi Tomas Kotkamaa ja Reijo Lievonen sekä ääntenlaskijoiksi Tapani Lempiälä sekä Markku Kallinen.

Kokous valitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Mauri Kosken ja muiksi hallituksen jäseniksi Keijo Knuuttila, Pasi Rönty, Olavi Lamberg, Eila Mäki-Asiala, Anne Saren-Keski-Rahkonen, Jorma Kalliomaa ja Markku Kallinen.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi vuodelle 2013 valittiin Henrik Rimpilä ja Tomas Kotkamaa sekä varalle Reijo Autio ja Seppo Rannanpää..

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetysti. Talousarvio esitetään seuraavassa kokouksessa, koska se ei ollut vielä täysin valmis. Jäsenmaksuksi liitto on ilmoittanut 39 €/jäsen.

Uudeksi liittovaltuuston edustajaksi valittiin Tapani Lempiälä Mauri Kosken jälkeen.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostilla, se on Viisas Raha –lehden sivuilla sekä nähtävissä liiton nettisivuilla.

Päätettiin myös, että hallitus valtuutetaan käyttämään tuottavaan sijoitustoimintaan korkeintaan puolet 1.1.2014 vapaana olevista pankkitalletuksista..

  1. VASTUUHENKILÖT 2013

Puheenjohtajana Mauri Koski,

Varapuheenjohtajana Eila Mäki-Asiala

Rahastonhoitajana Pasi Rönty

Sihteerinä Keijo Knuuttila,

Jäsenvastaavana Markku Kallinen

Klubimestarina Jorma Kalliomaa

Projektit Olavi Lamberg, ja Anne Saren-Keski-Rahkonen

Osakeliiton liitovaltuustoedustajana toimi 2013 Mauri Koski.

  1. MUUT AKTIVITEETIT

Kuukausikokouksia pidettiin hotelli Nukkumatissa muina kuukausina kuin kesä- elokuussa.

10.1.2013              Hallituksen järjestäytymiskokous ja kuukausikokous, läsnä 13

7.2.2013                Kuukausikokous, ei alustajaa, läsnä 12

7.3.2013                Vuosikokous Nordealla, alustajana sijoitusjohtaja Anne Saren-Keski-Rahkonen, läsnä 12

4.4.2013                Kuukausikokous, ei alustusta, läsnä 13

2.5.2013                Vierailu OP Kyrönmaalla, isäntänä pankinjohtaja Jonna Sario, läsnä 12

 

2.9.2013                Yritysvierailu Vacon Oyj:llä Vaasassa, yhd. Vaasa ja E-Po, läsnä 10

5.9.2013                Yritysvierailu KPO:lla, isäntänä talousjohtaja Kim Biskop, läsnä 14,

3.10.2013              Vierailu Kortesjärven Säästöpankilla, isäntänäpankinjohtaja Jori-Pekka Brandt,. läsnä 15

7.11.2013              Syyskokous Mediakulmassa, alustaja Krister Höglund, läsnä 15

5.12.2013              Tutustuminen Voudintaloon, läsnä 12

TALOUS              Taloudesta on erillinen tilinpäätös.