Toimintakertomus 2014

  1. YLEISTÄ

Toimintavuosi oli yhdistyksen viidestoista. Yhdistyksellä oli vuoden loputtua 192 henkilöjäsentä. Jäsenlisäyksen huomattava nousu johtuen liiton toteuttamasta jäsenhankintakampanjasta ja jäsenmaksun laskeminen 39 €. Yhdistys järjesti kevät- ja syyskokouksensa normaalisti. Sijoituskerho kokoontui niin kevät- kuin talvikaudella kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00 Kruununvoudintalolla myöhemmin kerrotun ohjelman mukaisesti.

  1. KOKOUKSET

Hallituksen järjestäytymiskokous 9.1.2014, jolloin sovittiin hallituksen sisäiset tehtäväjaot.

Hallituksen puhelinkokous 6.2.2014, jossa päätettiin esittää kevätkokoukselle tilinpäätös ja toimintakertomus.

Hallituksen puhelinkokous 2.11.2014, jossa päätettiin esittää syyskokoukselle toiminta-suunnitelman ja talousarvio..

KEVÄTKOKOUS 6.3.2014 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin LähiTapiolan tiloissa Kokkolassa. Kokouksen alustajina ja isäntinä toimivat toimitusjohtaja Pasi Haarala ja varainhoitaja Juha Niemi LähiTapiolasta. He kertoivat LähiTapiolan vakuutus- ja sijoitustoiminnoista.

Varsinainen kevätkokous:

Yhdistyksen sihteeri Keijo Knuuttila avasi kevätkokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Kallinen, sihteeriksi Keijo Knuuttila sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Reijo Lievonen ja Olavi Lamberg. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja läpikäytiin sihteerin toimesta toimintakertomus 2013 ja rahastonhoitaja Pasi Röntyn toimesta tilinpäätös 2013, jotka kummatkin hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti. Koska rahastonhoitaja ei ollut ehtinyt hankkia tilintarkastajien lausuntoa, ei vastuuvapautta voitu vahvistaa, vaan se siirrettiin vahvistettavaksi 3.4.2014 pidettävään kokoukseen. Todettiin, että yhdistystä edustaa Osakeliiton valtuustossa Mauri Kosken jälkeen Tapani Lempiälä. Kokous päätti valtuuttaa yhdistyksen hallituksen myymään Pohjolan osakkeet lunastushintaan Osuuspankille.

SYYSKOKOUS 5.11.2014

Kokous pidettiin pörssi-illan yhteydessä matkalla Seinäjoelle.

Varsinainen syyskokous:

Yhdistyksen sihteeri Keijo Knuuttila avasi syyskokouksen.

Valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi Tapani Lempiälä ja sihteeriksi Keijo Knuuttila, pöytäkirjan tarkastajiksi Tomas Kotkamaa ja Reijo Lievonen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liittovaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että normaalijäsen maksaa jäsenmaksuna vuonna 2015 39 €, josta yhdistys saa 8 €. Puolivuotisjäsenmaksuna peritään normaalijäseneltä 27 €, josta yhdistys saa 8 €. Liitto myös kerää jäsenmaksut ja tilittää niistä yhdistykselle osuuden kuten tähänkin saakka.Liitosta kautta tehdystä puhelinjäsenhankinnan tuottamista uusista jäsenistä yhdistys alkaa saada oman jäsenosuutensa vasta 2016 alkaen.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin. Aikaisemmin valittuna yhdistyksemme edustajana liittovaltuustossa toimii Tapani Lempiälä.

Yhdistyksen hallituksessa puheenjohtajana jatkaa Mauri Koski. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin: Keijo Knuuttila vpj:ksi, Pasi Rönty rahastonhoitajaksi, Henrik Rimpilä sihteeriksi, Eila Mäki-Asiala jäsenvastaavaksi, Jorma Kalliomaa klubimestariksi, Markku Kallinen Reijo Lievonen ja Olavi Lamberg muiksi jäseniksi.

Samalla päätettiin, että liitovaltuustoedustajalla Tapani Lempiälällä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Tomas Kotkamaa ja Anne Saren-Keski-Rahkonen.

Päätettiin myös, että hallitus valtuutetaan käyttämään tuottavaan sijoitustoimintaan korkeintaan puolet 1.1.2015 vapaana olevista pankkitalletuksista..

  1. VASTUUHENKILÖT 2014

Puheenjohtajana Mauri Koski,

Varapuheenjohtajana Eila Mäki-Asiala

Rahastonhoitajana Pasi Rönty

Sihteerinä Keijo Knuuttila,

Jäsenvastaavana Markku Kallinen

Klubimestarina Jorma Kalliomaa

Projektit Olavi Lamberg, ja Anne Saren-Keski-Rahkonen

Osakeliiton liitovaltuustoedustajana toimi 2014 Mauri Koski.

  1. MUUT AKTIVITEETIT

Kuukausikokouksia pidettiin Kruunuvoudintalolla tai oheisen ohjelman mukaisesti. Kesä- elokuussa ei ollut ohjelmaa.

9.1.2014                Hallituksen järjestäytymiskokous ja kuukausikokous, läsnä 8

6.2.2014                Kruunuvoudintalo, ei alustajaa, läsnä 13

6.3.2014                Kevätkokous LähiTapiolassa Kokkolassa, isäntinä Pasi Haarala ja Juha Niemi, läsnä 17

3.4.2014                Kruunuvoudintalo ei alustusta, läsnä 11

6.5.2014                Vierailu ABB Vaasan yksikössä, isäntänä sijoitusjohtaja Jukka Auranen, läsnä 15.

Yhdistyksen järjestämään tilaisuuteen osallistuivat lisäksi Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sijoituskerhon jäseniä, osallistujat yhteensä 32.

8.5.2014                Kruunuvoudintalo, ei alustusta, läsnä 11

4.9.2014                Kruunuvoudintalo, alustajana Fixura Oy, läsnä 13

2.10.2014              Kruunuvoudintalo, alustajana Furu Oy, läsnä 14,

5.11.2014              Syyskokous matkalla Seinäjoelle pörssi-iltaan, Raute Oy ja Ilkka-konserni, läsnä 16

6.11.2014              Kruunuvoudintalo, ei alustusta, läsnä 11

4.12.2014              Tutustuminen Kannustalo Oy:hyn Kannuksessa, isäntänä toimitusjohtaja Erkki Uusimäki, läsnä 15

TALOUS              Taloudesta on erillinen tilinpäätös.