Toimintakertomus 2019

  • YLEISTÄ

Toimintavuosi oli yhdistyksen 20. Yhdistyksellä oli vuoden loputtua 361 kpl henkilöjäsentä. Jäsenlisäyksen huomattava nousu johtuen liiton toteuttamasta jäsenhankintakampanjasta. Yhdistys järjesti kevät- ja syyskokouksensa normaalisti. Sijoituskerho kokoontui niin kevätkuin talvikaudella kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00 Kruununvoudintalolla myöhemmin kerrotun ohjelman mukaisesti. Yhdistys lahjoitti Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun liiketoiminnan opiskelijalle 100€ stipendin. Pasi Rönty on toiminut yhdistyksen edustajana Osakesäästäjien liittovaltuuston kokouksissa.

  • KOKOUKSET

Kokkolanseudun Arvopaperisäästäjät ovat kokoontuneet keväällä 2.5.2019 Kruununvoudintalon tiloissa Kaarelelankadulla Kokkolassa. Tilaisuuden alustajana toimi Vauraus Suomen aluejohtaja Topi Taajakka. Vauraus Oy toimii rahoittajana yritystoiminnassa sekä sijoittajille tallettajina. Esityksen jälkeen pidimme kevätkokouksemme. Tilaisuudessa oli läsnä 14 henkilöä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Henrik Rimpilä kävi läpi toimintakertomuksen ja Mauri Koski rahastonhoitajan tekemän tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien kertomuksen vuodelta 2018. Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti ja päätettiin vastuunvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille kulunelta vuodelta.

Syyskokouksen pidimme Kruununvoudintalolla 7.11.2019. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mauri Koski. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin: Keijo Knuuttila vpj:ksi, Pasi Rönty rahastonhoitajaksi, Henrik Rimpilä sihteeriksi, sekä halitukscn jäseniksi Eila Mäki-Asiala, Markku Kallinen ja Koskela Tapani. Toiminnantarkastajiksi valittiin Vierimaa Mika ja Jyrki Autio. Toiminnantarkastajien varamiehenä on Eeli Rantala. Hallitus valtuutettiin käyttämään tuottavaan sijoituksiin korkeintaan puolet 1.5.2020 vapaana olevista pankkitalletuksista.

  • MUUT AKTIVITEETIT

Kokkolanseudun arvopaperisäästäjät ovat kokoontuneet joka kuukauden ensimmäinen torstai muutama poikkeuksetta lukuun ottamatta.

Vuoden lopulla yhdistyksen osakesalkun arvo on ollut 9646,88€ osinkotulot ovat koko vuodelta olleet 493,43€. Yhdistys ei ole ostanut osakkeita toimintavuoden aikana mutta saanut Sampo Oy:n kautta 3kpl nordean osakkeita.

Yhdistyksen puheenjohtaja Mauri Koski ja Yhdistyksen Sihteeri Henrik Rimpilä osallistuivat Keski-Pohjanmaa-lehden järjestämään sijoituskisaan, jonka kärkisijan voitti puheenjohtaja Koski ja toiselle sijalle tuli osakesäästäjien sihteeri Rimpilä. Valtakunnallisesti tunnettu sijoitusanalyytikko Jukka Oksaharju jäi kisan viimeiseksi Pietarsaaren seudun osakesäästäjien jäädessä kolmanneksi.

  • TALOUS

Taloudesta on erillinen tilinpäätös