Toimintakertomus 2006

Hallitus
Arto Niiranen, puheenjohtaja
Rauno Pohjoisaho, varapuheenjohtaja
Kirsi Koivula, rahastonhoitaja
Pekka Katainen, jäsen
Jouko Kokkonen, jäsen
Pekka Lehtonen, jäsen
Jukka Talka, jäsen
Pertti Manninen, jäsen
Jouko Pasi, jäsen
Kirsti Jussila, sihteeri
Jouko Kokkonen, liittovaltuustoedustaja

Tilintarkastajat
Ilkka Hoikkala
Pentti Harju

Toiminta
Vuosi 2006 oli viides täysi toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli kauden alussa 132 ja kauden lopulla jäsenmäärä oli 136 jäsentä. Lisäystä edelliseen vuoteen 4 jäsentä.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 7.3.2006 Osuuspankin tiloissa. Kokoukseen osallistui 38 jäsentä. Kokouksen jälkeen esitelmän piti tutkimusjohtaja Pekka Spolander OKO Tutkimuksesta. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 7.11.2006 Sampo pankin tiloissa. Kokoukseen osallistui 25 jäsentä. Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja hallitus. Kokouksen jälkeisen esitelmän piti sijoitusjohtaja Harri Poka Mandatum pankista.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 9 kertaa kuukausikokousten yhteydessä. Kuukausikokouksissa käsiteltiin markkinanäkymiä ja hoidettiin virtuaalisen sijoitussalkun sijoituksia.

Kauden aikana yhdistys teki yhden yritysvierailun. Keväällä vierailtiin Vaisala Oyj:n tiloissa Espoossa. Syksyn yritysvierailun korvasi yhdistyksen järjestämä retki Sijoitusmessuille Helsinkiin. Molemmilla kerroilla mukana oli noin 25 jäsentä.

Yhdistyksen tiedottamista hoidettiin Taloussanomien palstan kautta.