Toimintakertomus 2007

Hallitus
Kaj Haapajärvi puheenjohtaja
Arto Niiranen varapuheenjohtaja
Satu Lepola sihteeri
Kirsi Koivula taloudenhoitaja
Jouko Kokkonen jäsen
Pekka Lehtonen jäsen
Jukka Talka jäsen
Pertti Manninen jäsen
Rauno Pohjoisaho jäsen

Tilintarkastajat
Ilkka Hoikkala
Pentti Harju varatilintarkastaja

Toiminta
Vuosi 2007 oli yhdistyksen kuudes täysi toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli kauden lopulla 137 varsinaista ja 4 perhejäsentä. Kun jäsenmäärä vuoden 2006 lopussa oli 136, tuli vuoden aikana lisäystä 5 jäsenen verran.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.3.2007 Tapiolan kokoustiloissa. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä. Kokouksen jälkeen sijoituspäällikkö Anu Paarni Tapiolasta piti markkinakatsauksen. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 2.10.2007 Osuuspankin tiloissa. Kokoukseen osallistui 26 jäsentä. Kokouksen jälkeen siirryttiin Osuuspankin sijoitusiltaan Kouvolan kaupungintalolle.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 9 kertaa kuukausikokousten yhteydessä. Kuukausikokouksissa käytiin läpi virtuaalisalkun tilannetta ja tehtiin tarvittaessa muutoksia salkun sisältöön. Lisäksi kuukausikokouksissa käsiteltiin sijoitusyhtiön perustamisen edistymistä.

Syksyllä järjestettiin matka sijoitusmessuille Helsinkiin. Yhdistys tarjosi bussikuljetuksen ja Nordea pääsyliput. Matkalla oli mukana noin 20 jäsentä sekä muutama potentiaalinen jäsen. Yhdistyksen tiedottamista hoidettiin Taloussanomien yhdistyspalstalla sekä yhdistyksen nettisivuilla. Liittovaltuuston edustajana on toiminut Jouko Kokkonen