Toimintakertomus 2009

Hallitus
Heli Sahlman-Mäkelä puheenjohtaja
Jouko Kokkonen varapuheenjohtaja
Aleksi Wiberg sihteeri 1.9.2009 alkaen
Ville Seppälä taloudenhoitaja
Rauno Pohjoisaho jäsen
Minna Oksanen jäsen
Jukka Talka jäsen
Pertti Manninen jäsen
Olli Sinikallas jäsen

Tilintarkastaja
Ilkka Hoikkala
Arto Niiranen varatilintarkastaja

Toiminta
Vuosi 2009 oli yhdistyksen kahdeksas täysi toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli kauden lopulla 127 jäsentä.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 2.3.2009 UPM-Kymin tiloissa Koskelassa Kuusankoskella. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä. Kalle Talvenheimo esitteli kokousedustajille UPM-Kymin toimintaa. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 3.11.2009 Osuuspankin tiloissa. Kokoukseen osallistui 26 jäsentä.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 9 kertaa kuukausikokousten yhteydessä. Kokouspaikkana on ollut Marttayhdistyksen tilat Kouvolan keskustassa. Kuukausikokouksissa käytiin läpi Pohjois-Kymen Sijoitus Oy:n salkun sisältöä, jossa yhdistyksellä on 40 A-sarjan osaketta. Keväällä PK Oy järjesti ylimääräisen osakeannin.

Syksyllä 19.8.2009 järjestettiin tutustumismatka Lappeenrantaan Larox Oy:hyn. Mukana oli 20 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen tiedottamista hoidettiin Kauppalehden perjantainumeroissa, Viisas Raha –lehdessä ja osakeliiton nettisivuilla. Liittovaltuuston edustajana on toiminut Jouko Kokkonen.