Toimintakertomus 2010

Hallitus
Anssi Pälvisalo puheenjohtaja
Jouko Kokkonen
Ville Seppälä taloudenhoitaja
Rauno Pohjoisaho varapuheenjohtaja
Minna Oksanen jäsen
Jukka Talka sihteeri
Pertti Manninen jäsen
Olli Sinikallas jäsen

Tilintarkastajat
Ilkka Hoikkala
Arto Niiranen varatilintarkastaja

Toiminta
Vuosi 2010 oli yhdistyksen yhdeksäs täysi toimintavuosi. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 2.3.2010 Kouvolan Seudun Osuuspankin tiloissa Kouvolassa. Kokoukseen osallistui 22 jäsentä. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 3.11.2010 Sampo Pankin tiloissa. Kokoukseen osallistui 22 jäsentä.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 9 kertaa kuukausikokousten yhteydessä. Kokouspaikkana on ollut Kouvola talon kerhohuone 2. Kuukausikokouksissa käytiin läpi Pohjois-Kymen Sijoitus Oy:n salkun sisältöä, jossa yhdistyksellä on 40 A-sarjan osaketta. Lisäksi on perehdytty eri tunnuslukuihin ja luotu katsauksia pörssin kehitykseen sekä arvioitu tulevaa. Lisäksi perehdyttiin eri kokouksissa yhteen valittuun ns. kuukauden osakkeeseen. Helmikuun kokouksessa vieraili sijoitusneuvoja Mirva Penttinen Afondosta.

Keväällä järjestettiin tutustumismatka Helsinkiin, missä kohteena olivat pörssisäätiö ja Kone Oy. Osanottajia oli 26. Yhdistyksen tiedottamista hoidettiin Kauppalehden perjantainumeroissa, Viisas Raha –lehdessä ja osakeliiton nettisivuilla. Liittovaltuuston virallisena edustajana on toiminut Jouko Kokkonen.

Loppusyksyllä pidettiin saunailta