Toimintakertomus 2012

Hallitus
Anssi Pälvisalo puheenjohtaja
Rauno Pohjoisaho varapuheenjohtaja
Jukka Talka sihteeri
Ville Seppälä taloudenhoitaja
Jouko Kokkonen jäsen
Minna Oksanen jäsen
Pertti Manninen jäsen
Olli Sinikallas jäsen
Tapio Pakarinen jäsen

Toiminnantarkastajat
Esa Paananen ja Ilkka Hoikkala varalla

Toiminta
Vuosi 2012 oli yhdistyksen 11. täysi toimintavuosi. Jäsenmäärä vuoden alussa oli 142 ja vuoden lopussa 150 jäsentä. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.3. Kouvolan Seudun Osuuspankilla ja syyskokous 6.11. Kymenlaakson Osuuspankilla. Yhdistyksen hallitus kokoontui 9 kertaa kuukausikokousten yhteydessä. Kokouspaikkana toimi Kouvola-talon kokoushuone Tynnilä. Kuukausikokouksissa seurattiin Pohjois-Kymen Sijoitus Oy:n salkun sisältöä ja kehitystä. Lisäksi kuukausikokousten aiheina olivat mm. Ruotsin Osakesäästäjien jäsenlehteen ja toimintaan tutustuminen, tekninen analyysi, Kemira Oyj, Pankkiiriliike Elite, ETF ja Helinä Saarelan sijoittajatutkimuksen johtopäätökset. Toukokuussa tehtiin yritysvierailu Loviisan ydinvoimalaan ja Fortumin pääkonttorille.