Toimintakertomus 2007

Hallitus
Hannu Kauppala puheenjohtaja
Tuomo Neitola varapuheenjohtaja
Veijo Laine sihteeri, rahastonhoitaja
Markus Martin jäsen
Ilkka Välimaa jäsen

Tilintarkastajat
Markku Hagelin
Seppo Litola

Toiminta
Vuosi 2007 oli yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi. Yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset on pidetty 20.3.2007 ja 9.10.2007. Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa.
Sijoituskerho kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Osallistujia illoissa on ollut 5-14 henkilöä.
Yhteistoiminnassa yhdistyksen kanssa on järjestetty sijoitusiltoja seuraavasti:
20.3. Sampo Pankki, 15.5. Nordea Pankki, 4.9. Pohjolan Osuuspankki ja 26.9. Sampo Pankki
Yhdistyksessä oli vuoden lopussa maksaneita jäseniä 44.