Toimintakertomus 2011

Hallitus
Hannu Kauppala, puheenjohtaja
Tapio Koski, varapuheenjohtaja
Mikko Hannus
Ossi Pihajoki
Veijo Laine, sihteeri/rahastonhoitaja

Toiminta
Vuosi 2011 oli yhdistyksemme yhdestoista toimintavuosi.
Yhdistyksen tilikokous pidettiin 13.9.2011 Nordea Pankin kokoustiloissa.
Syyskokous pidettiin 13.12.2011 myöskin Nordea Pankin kokoustiloissa.
Sijoituskerho on kokoontunut 11 kertaa. Osallistujia on ollut 4-12 henkeä.
Perustettiin 9.11.2010 sijoituskerhon virtuaalisalkut vuoden ajaksi.
Salkkujen seuranta loppui kesällä valitettavaan tietokoneen kaatumiseen.