Tietosuojapolitiikka

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistuneet. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.05.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovellamme lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyymme.

Tietosuojapolitiikka_Lohjan Seudun Osakesijoittajat ry