Toimintakertomus 2012

Hallitus
Harri Viinanen puheenjohtaja
Oskar Salin varapuheenjohtaja
Irma Pehkonen sihteeri
Ville Kaisti varainhoitaja
Anders Bonnevier jäsen
Jussi Jörg jäsen
Mikko Maaranto jäsen

Toiminnantarkastajat
Jaakko Ravald ja Erkki Berg

Toiminta
Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kevätkokous järjestettiin 28.3 Nordean tiloissa. Ennen kokousta kuultiin Teemu Husson (Nordea) esitelmä ajankohtaisesta talous- ja markkinatilanteesta. Syyskokous järjestettiin 24.10 Säästöpankin tiloissa. Alustuksena kuultiin Janne Grönmarkin (Säästöpankki) esitelmä ”Sijoitusasunto Lohjan Seudulta”. Harri Viinanen esitelmöi Osakeliiton ja yhdistyksen toiminnasta Veronmaksajien järjestämässä veroillassa Lohjalla maaliskuussa. Yhdistyksen edustaja osallistui Osakeliiton liittovaltuuston kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa edustajamme oli Mikko Maaranto ja Harri Viinanen toimi tarkkailijana. Syyskokouksessa edustajana toimi Harri Viinanen.

Yhdistys järjesti teatteri-illan marraskuussa Lohja Teatterin esitykseen ”Vaimoni Maurice”. Jäsenet ovat lisäksi osallistuneet mm. Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjien tilaisuuksiin, Oulun yhdistyksen järjestämään tutustumisretkeen Koneen hissilaboratorioon Tytyriin sekä Metson venttiilitehtaaseen Hakkilassa. Lisäksi jäsenet osallistuivat Osakeliiton sijoitusristeilyille, Veromessuille maaliskuussa ja SijoitusInvest tapahtumaan marraskuussa.