Toimintakertomus 2020

Hallitus

Harri Viinanen, puheenjohtaja

Ari Pitkämäki, varapuheenjohtaja

Anders Bonnevier, varainhoitaja

Titi Aulio,

Jussi Jörg, jäsen

Sirkka-Liisa Toikka

Timo Toikka

 

Toiminnantarkastajat

Eemeli Riihiaho

Jorma Koski (varalla)

 

Toiminta

Lohjan Seudun Osakesijoittajien jäsenmäärä kasvoi hieman v. 2020 aikana ja vuoden lopussa jäsenmäärä oli 270.

Koronapandemian takia yhdistyksen toiminta oli suurelta osin tauolla

Sääntömääräiset kokoukset:

  • Vuosikokoukset (kevät- ja syyskokous) järjestettiin 3.11 pääkirjaston Järnefelt-salissa. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, muita esityksiä tai alustuksia ei kokouksen yhteydessä ollut.

Hallitus piti vuoden aikana kaksi kokousta.  Keväällä pidettiin sähköpostikokous, jossa päätettiin kevätkokouksen siirtämisestä syyskokouksen yhteyteen.  Syyskuussa pidettiin normaali kokous, jossa käsiteltiin juoksevat asiat sekä valmisteltiin vuosikokousten asiat.

Tapahtumat keskusjärjestössä (Suomen Osakesäästäjät)

  • Osakesäästäjien kansalaisopistoprojekti eteni vuoden 2020 aikana, koulutuksia järjestettiin runsaassa 20 kansalaisopistossa. Koulutusvastaavana toimi edelleen Svenne Holmström.  Svenne kuitenkin irtisanoutui Osakeliiton palveluksesta joulukuussa ja kansalaisopistoprojektin jatko oli hieman epäselvä vuoden lopussa.
  • Valtuuston kevätkokous päätettiin siirtää syksylle koronatilanteen takia. Valtuuston kevät- ja syyskokous järjestettiin syyskuussa Helsingissä ja suurin osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etänä. Valtuusto päätti jäsenmaksuksi 36€ vuodelle 2021 (35€ v. 2020).
  • Victor Snellman valittiin Osakesäästäjien toimitusjohtajaksi ja hän aloitti työnsä syyskuussa.
  • Suomen Osakesäästäjien jäsenmäärä kasvoi tasaisesti vuoden aikana ja oli vajaat 35 000 henkeä vuoden lopussa.

Lohjan Seudun Osakesijoittajien osallistuminen keskusjärjestön kokouksiin:

  • Harri Viinanen osallistui Lohjan yhdistyksen edustajana syyskuussa järjestettyyn valtuuston kevät- ja syyskokoukseen

Osakesäästäjien kansalaisopistoprojektin mukaiset Sijoittamisen perus- ja jatkokurssi sekä Osakesijoittamisen peruskurssi järjestettiin Hiiden Opistossa lukuvuonna 2020–2021, luennoijana Harri Viinanen.  Kurssien osallistujamäärä oli rajoitettu 14 henkeen koronatilanteen takia ja kurssit olivat täynnä.

Lohjan yhdistys järjesti edelleen Vihti-Karkkilan Osakesäästäjien kanssa Sijoittamisen yleiskursseja Nummelassa ja Siuntiossa lukuvuonna 2020–2021.

Yhdistyksen osakesalkku päivitettiin marraskuun alussa.  Salkun hajautusta lisättiin myymällä osa Nesteen osakkeista ja ostamalla salkkuun yhtiöitä, joilta on odotettavissa hyvää osinkotuottoa. Salkun arvo vuoden lopussa oli n. 29 000 euroa ja saimme vuoden aikana osinkoja n. 600 euroa.  Salkun päivityksen jälkeen vuotuisen osinkotuoton odotetaan olevan runsaat lähes 1000 euroa.  Osakesalkun tilanne v. 2020 lopussa:

30.12.2020
Osake Määrä Arvo Markkina-arvo Osuus % Osinko Osinko-odotus
Aspo 200 8,4 1 680,00 5,8 0,35 70,00
Elisa 50 44,87 2 243,50 7,8 1,95 97,50
Neste 200 59,16 11 832,00 40,9 0,80 160,00
Nokia 200 3,15 630,00 2,2 0,00 0,00
Nordea 300 6,67 2 001,00 6,9 0,79 237,00
Metso-Outotec 400 8,18 3 272,00 11,3 0,20 80,00
Sampo 30 34,57 1 037,10 3,6 1,70 51,00
Tokmanni 170 16,24 2 760,80 9,5 0,85 144,50
UPM-Kymmene 100 30,47 3 047,00 10,5 1,30 130,00
YIT 90 4,93 443,70 1,5 0,14 12,60
Yht. 28 947,10 982,60

 

Yhdistyksen taloustilanne pysyi hyvänä koko vuoden ajan.  Jäsenmaksutuotot ja osingot riittävät hyvin kattamaan juoksevat kulut.

Yhdistyksen kirjanpitäjänä jatkoi tilitoimisto Memeri.