Toimintakertomus 2013

Vuoden 2013 aikana järjestimme jäsenistölle yritysesittelyjä ja kaksi yritysvierailupäivää
Helsingissä sekä useita sijoitusiltoja. Sijoituskerho kokoontui yhdeksän kertaa vuoden aikana.
Osallistuimme Tampereen Sijoitusmessuille omalla osastollamme ja puheenvuorolla sekä teimme
matkan Vero 2013 ja Sijoitus-Invest 2013 -tapahtumiin Helsinkiin. Yhdistyksessämme oli 985
jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 911, perhejäseniä 35 ja opiskelijajäseniä 39.

Kevätkausi

31.1.2013 Sijoituskerho (Markkinakatsaus, 40 hlö)
28.2.2013 Sijoituskerho (Oman pääoman tuotto – Dupont-analyysi, 35 hlö)
7.3.2013 Pörssisäätiön Pörssi-ilta
14.3.2013 Matka Veromessuille Helsinkiin
20.3.2013 Talvivaaran Sijoittajatilaisuus
25.3.2013 Sääntömääräinen kevätkokous
26.3.2013 Sijoitusmessut 2013 Tampere-talossa
4.4.2013 Sijoituskerho (Markkinakatsaus ja lyhyeksimyyminen, 30 hlö)
10.4.2013 FIMin osakevälitysilta
18.4.2013 Sinivalkoinen sijoitusilta
25.4.2013 Sijoituskerho (Japani ja yrityslainat, 35 hlö)
7.5.2013 Yritysvierailumatka Helsinkiin (KONE, Elisa ja Nokian yhtiökokous, 32 hlö)
30.5.2013 Sijoituskerho (Asuntosijoittaminen, 42 hlö)

Syyskausi
10.9.2013 Pörssiyhtiöilta (Ilkka-Yhtymä ja Innofactor)
26.9.2013 Sijoituskerho
30.9.2013 Orava Asuntorahaston esittely
30.10.2013 Sääntömääräinen syyskokous
31.10.2013 Pörssisäätiön Pörssi-ilta
5.11.2013 Esitelmä Pekka Puustinen: Kaappi-indeksointi
14.11.2013 Kuljetus Sijoitus-Invest messuille Helsinkiin
18.11.2013 Yritysvierailu Helsingissä: MultiTouch ja VNT Management
25.11.2013 Yritysvierailu Apetit Oy tehtaalle Säkylään
27.11.2013 Pörssisäätiön Pörssi-ilta
28.11.2013 Sijoituskerho
19.12.2013 Sijoituskerho

Hallitus

Ville Sonkamuotka, puheenjohtaja
Riitta-Liisa Kaunisto, varapuheenjohtaja
Pia Liinavuori, kokoussihteeri
Rami Suni, salkkuvastaava/taloudenhoitaja
Tuomo Huhtanen, jäsen
Ilari Haataja, jäsen
Antti Johansson, jäsen
Hallitus kokoontui neljä kertaa.

Toiminnantarkastajat

Jussi Vilenius ja Salla Lumiaho, varalla Erkki Siivola ja Anna-Maija Lamberg
Liittovaltuustossa olivat Ritva Tiainen, Helena Perälä, Erkki Siivola ja Ville Sonkamuotka.
Edustajamme liiton hallituksessa olivat varajäseninä Riitta-Liisa Kaunisto ja Ville Sonkamuotka.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminta hoidettiin pääsääntöisesti Kauppalehden, Viisas Raha –lehden, www.osakeliitto.fi
–internetsivujen ja sähköpostiuutiskirjeiden avulla.