Toimintakertomus 2008

Hallitus
Jouko Tanskanen puheenjohtaja
Pentti Hänninen varapuheenjohtaja
Ritva Lehikoinen sihteeri, rahastonhoitaja (ei hall. jäsen)
Olli Herttuainen jäsen
Maija Helminen jäsen
Maarit Hourula jäsen

Tilintarkastajat
Aune Keränen
Liisa Lukkarinen
Mikko Honkanen varatilintarkastaja
Ritva Rikkola varatilintarkastaja

Toiminta
Yhdistys järjesti kaksi yritysvierailua yhteistoiminnassa Pohjois-Savon Osakesäästäjien kanssa. Kohteina olivat Pohjois-Karjalan kirjapaino Oyj ja Kesla Oyj sekä Olvi Oyj.
Sijoituskerho kokoontui kuukausittain. Lisäksi oli useita pankkien järjestämiä tilaisuuksia.