Toimintakertomus 2020

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 37. toimintavuosi. Yhdistyksen toimintaa rajoitti hyvin merkittävässä määrin koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset kokoontumisissa. Yhdistyksen tulos oli positiivinen. Yhdistyksellä on osakesijoituksia. Osakesijoitukset on merkitty ostohetken arvoilla yhdistyksen taseeseen.

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jouko Kauranen ja hallituksen jäseninä olivat Marja Kontkanen, Lauri Kaukotie, Eija Sandberg-Aravuo, Heikki Poutiainen, Anse Rajala ja Reijo Sjögren.

Hallitus on pitänyt vuoden 2020 aikana 3 kokousta.

Toiminnantarastajana toimi Pentti Kemiläinen, varalla Jouko Tanskanen.

Jäsenmäärä

1.1.2020 jäsenmäärä oli 592 jäsentä ja 31.12.2020 636 jäsentä, kasvua 44 jäsentä (7,4 %). Kasvu oli voimakasta Nuoret jäsenet -ryhmässä jossa jäsenmäärä 1.1.2020 oli 71 ja 31.12.2020 107, kasvua 36 (50,7 %).

Kannatusjäseninä yhdistyksen toimintaa tukivat pohjoiskarjalaisista yrityksistä Kesla Oyj, Ouneva Group Oy ja PunaMusta Media Oyj.

Toiminta

Tammikuun sijoitusillan teema oli Bitcoin-kryptovaluutta josta kertoi hallituksen jäsen Lauri Kaukotie. Helmikuussa vierailimme JotWire Oy:n elektroniikkatehtaalla Lehmossa. Elokuussa pidettiin yhdistyksen kevätkokous. Syyskuussa kokouksessa vieraana oli PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä. Muut kevät- ja syyskauden tapahtumat peruuntuivat koronaviruksesta johtuen.

Sijoitusilloissa päivitettiin yhdistyksen ylläpitämät virtuaaliset sijoitussalkut Varovainen ja Reipas, ja niiden tuottoa verrattiin OMXH-indeksin tuottoon.

Anse Rajala ylläpiti yhdistyksen jäsenille sijoituskilpailua, jossa palkitaan ne henkilöt, jotka ovat saaneet virtuaalisalkulleen parhaan tuoton tai ennustaneet lähimmäksi OMXH-indeksin arvon. Parhaan tuoton sai Pentti Kemiläinen + 75 %. Keskimäärin salkut tuottivat 19 %, vaihtelu -14- +75 %. OMXH-indeksin arvon arvasi lähimmäksi Esa Martikainen, poikkeama -1,8 %, keskimäärin ennustettiin indeksi 8,4 % toteumaa pienemmäksi.

Suomen Osakesäästäjien syyskokouksessa yhdistyksestä valittiin Osakesäästäjien valtuustoon Jouko Kauranen ja Anse Rajala sekä hallitukseen Heikki Poutiainen.

Toiminta 2021

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimet jatkuvat myös vuoden 2021 puolella. Rajoitustoimien kestosta ei ole tietoa, mutta näyttää silta että ne jatkuvat ainakin kevääseen saakka. Tämä merkitsee sitä että toiminta on pysähdyksissä toistaiseksi.

Hallitus