Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Tavoite

Pohjois-Karjalan Osakesäästäjät ry:n toiminnan tavoitteena on tarjota riippumatonta tietoa säästämiseen, sijoittamiseen ja verotukseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on myös jäsenmäärän edelleen kasvattaminen.

Sijoitusillat

Sijoitusiltakokoukset pidetään joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona tammi-huhtikuussa ja elo-marraskuussa.

Sijoitusiltojen tavoitteena on lisätä jäsenien tietämystä ja osaamista erityisesti sijoitustoiminnan ja verotuksen osalta.

Sijoitusiltojen aiheita

  • Järjestetään alustuksia pörssiyhtiöistä ja listautumista suunnittelevista yhtiöistä.
  • Kokouksiin voidaan pyytää myös ulkopuolisia esitelmöitsijöitä yrityksistä, pankeista, pankkiiriliikkeistä ja yhteiskunnallisten vaikuttajien piiristä.
  • Jäsenten omia kokemuksia pörssisijoittajana ” Miten minä sijoitan ”.
  • Järjestetään luentoja maailman makrotalouden muutoksista.
  • Järjestetään luentoja muista sijoitusmuodoista kuten asunto- ja kiinteistö-, sekä metsäsijoittamisesta.

Sijoitusiltoihin kuuluu oleellisena osana avoin keskustelu ja mielipiteiden vaihto kulloinkin esillä olleista luentojen aiheista. Toimintaa pyritään suunnittelemaan ja kehittämään jatkuvasti jäseniltä saadun palautteen mukaisesti.

Sijoituskilpailu

Järjestetään sijoituskilpailu jossa seurataan 100 k€ osake- ja rahastosalkun kehitystä. Sijoituskohteena on pohjoismaiset pörssit.

Toisena kilpailuna on OMX Helsinki indeksin muutos 2022.

Parhaiten menestyneet kilpailijat palkitaan.

PKOS Osakesijoituspeli

Sijoitusilloissa käsitellään myös PKOS- osakesijoituspeliä, jossa verrataan yhdistyksen jäsenten yhdessä valitseman 6 osakkeen ”Sijoituspeli” salkun tuottoa OMX Helsinki – indeksin kehitykseen. Salkun osakkeita vaihdetaan yhteisen mielipiteen mukaan 1-2 osaketta / sijoitusilta.

Muut tilaisuudet ja vierailut

  • Vierailuja pörssiyhtiöihin ja niiden toimipaikkohin.
  • Osallistutaan Suomen Osakesäästäjien järjestämiin tilaisuuksiin.
  • Erityisesti nuorille pyritään järjestämään säästämisen ja sijoittamisen tilaisuuksia yhteistyössä Pohjois-Karjalan oppilaitosten kanssa.
  • Tutkitaan mahdollisuutta yhteistoiminnan lisäämiseen ammattikorkeakoulun ja muiden oppilaitosten kanssa.
  • Virkistystoiminta, mahdollinen retki sekä pikkujoulu.

Talous

Pohjois-Karjalan Osakesäästäjät ry:n tulot muododtuvat jäsenmaksun yhdistys osuudesta, yhteistyökumppaneisen avustuksesta sekä onsigoista. Menot muodostuvat sijoitusiltojen, sekä retkien ja tapahtumien kustannuksista. Mahdollinen ylijäämä käytetään pörssiosakkeiden ostoon.

Jäsenhankinta

Toimintavuoden kuluessa pyritään edistämään uusien jäsenten jäsenhankintaa yhdistyksen toiminta alueella, jäsenhankinnassa erityistä huomiota kiinnitetään nuoriin ja naisiin.  Tavoite vuodelle on 700 jäsenen  kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa. Kannatusjäseniä pyritään saamaan lisää paikallisista yrityksistä nykyisten 4 lisäksi.

Tiedotustoiminta

Tiedotus hoidetaan yhteistoimintana Suomen Osakesäästäjien kanssa. Suomen Osakesäästäjien verkkosivuilta paikallisyhdistyksen osiosta löytyvät ajankohtaiset tiedot ja tapahtumat.

Edunvalvonta

Yhdistys pyrkii tuomaan paikallisten poliittisten päättäjien tietoon esityksiä sijoitustoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi esimerkiksi verotuksessa.