Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Visio                           

Säästäminen aktiivisesti osakkeisiin ja muihin sijoituskohteisiin lisää yksilön sekä ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä ja hyvinvointia.

Missio

Lisäämällä ihmisten tietoisuutta säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuudesta kasvattaa yksityishenkilöiden varallisuutta.

Tavoite

Pohjois-Karjalan Osakesäästäjät ry:n toiminnan tavoitteena on tarjota riippumatonta tietoa säästämiseen, sijoittamiseen ja verotukseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on myös jäsenmäärän edelleen kasvattaminen.

Sijoitusillat

Sijoitusilta kokoukset pidetään joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona.

                                    Syyskausi: elokuu – marraskuu

                                    Kevätkausi: tammikuu – huhtikuu.

Pohjois-Karjalan Osakesäästäjät järjestää jäsenille kuukausittain tapahtumia, joiden tarkoituksena on edistää taloudellisen toiminnan tietämystä ja osaamista erityisesti sijoitustoiminnan kannalta.

Sijoitusiltojen aiheita

 • Järjestetään alustuksia pörssiyhtiöistä ja listautumista suunnittelevista yhtiöistä.
 • Kokouksiin voidaan pyytää myös ulkopuolisia esitelmöitsijöitä yrityksistä, pankeista, pankkiiriliikkeistä ja yhteiskunnallisten vaikuttajien piiristä.
 • Jäsenten omia kokemuksia pörssisijoittajana ” Miten minä sijoitan ”.
 • Järjestetään luentoja maailman makrotalouden muutoksista.
 • Järjestetään luentoja muista sijoitusmuodoista, kuten asunto- ja kiinteistösijoittamisesta.

Sijoituskilpailu

Sijoituskilpailu jäsenille, jossa seurataan kuukausittain 100.000 euron suuruisen osakesalkun kehitystä ja OMX Helsinki – indeksiä 01.01.2021  – 31.12.2021 välisenä aikana. Parhaiten menestyneet kilpailijat palkitaan kauden lopussa.

PKOS Osakesijoituspeli

Sijoitusilloissa käsitellään myös PKOS- osakesijoituspeliä, jossa verrataan yhdistyksen jäsenten yhdessä valitseman 6 osakkeen ”Sijoituspeli” salkun tuottoa OMX Helsinki – indeksin kehitykseen. Salkun osakkeita vaihdetaan yhteisen mielipiteen mukaan 1-2 osaketta /sijoitusilta.

Aiemmin käytössä olleen kahden salkun (”Varovainen” ja ”Reipas”) sijaan seurataan vain yhtä salkkua, jolloin jää enemmän aikaa keskustella yhdessä osakkeiden valinnasta.

 Sijoitusiltoihin kuuluu oleellisena osana avoin keskustelu ja mielipiteiden vaihto kulloinkin esillä olleista luentojen aiheista. Toimintaa pyritään suunnittelemaan ja kehittämään jatkuvasti jäseniltä saadun palautteen mukaisesti.

Muut tilaisuudet ja vierailut

 • Vierailut eri pörssiyhtiöihin, joita pyritään järjestämään myös yhteistoiminnassa muiden lähialueiden osakesäästäjien yhdistysten kanssa.
 • Osallistuminen Suomen Osakesäästäjien ja Arvopaperi-lehden järjestämiin tilaisuuksiin.
 • Huomioidaan Veronmaksajain keskusliiton järjestämät verotusta koskevat tiedotustilaisuudet Joensuussa.
 • Erityisesti nuorille pyritään järjestämään säästämisen ja sijoittamisen tilaisuuksia yhteistyössä Pohjois-Karjalan oppilaitosten kanssa.
 • Osallistutaan sijoituskurssien järjestämiseen yhteistyössä Suomen Osakesäästäjien kanssa.
 • Virkistystoiminta, pikkujoulu ja mahdollinen retki keväällä

Talous       

Pohjois-Karjalan Osakesäästäjät ry:n talous jatkaa vakaalla pohjalla ja vuosittain mahdollisesta ylijäämästä osa käytetään pörssiosakkeiden ostoon.

Jäsenhankinta

 • Toimintavuoden kuluessa pyritään edistämään uusien jäsen hankintaa, kohdistaen erityistä huomiota siihen, miten saadaan lisää nuoria mukaan aktiiviseen toimintaan.
 • Vuoden 2020 aikana on yhdistykseen liittynyt 19 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä on (24.8.2020) 617 jäsentä,  joista Nuoria Osakesäästäjiä 107.
 • Tutkitaan mahdollisuuksia yhteistoiminnan lisäämisestä ammattikorkeakoulun ja muiden oppilaitosten kanssa
 • Kannatusjäseniä on 4 ja pyritään saamaan lisää paikallisista yrityksistä.

Tiedotustoiminta

 • Tiedotus hoidetaan yhteistoimintana Suomen Osakesäästäjien kanssa, tavoitteena jäsenmäärän lisääntyminen Pohjois-Karjalassa.
 • Suomen Osakesäästäjien verkkosivuilta paikallisyhdistyksen osiosta löytyvät ajankohtaiset tiedot ja tapahtumat.

Edunvalvonta

 • Yhdistys pyrkii tuomaan paikallisten poliittisten päättäjien tietoon esityksiä sijoitustoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi esimerkiksi verotuksessa.