Toimintasuunnitelma 2011

1.      Yritysvierailut ja muu toiminta
 • tehdään kevätkaudella yritysvierailu Tulikivi Oyj, Juuka.  Syyskauden vierailukohde on vielä avoinna. Vuoden 2011 aikana pyritään järjestämään vierailu myös Talvivaaran kaivoksille.
 • suunnitellaan helmi- maaliskuulle 25.-vuotis juhlaseminaari
2.      Pörssi-illat
 • osallistutaan syyskaudella Pörssisäätiön Kuopion pörssi-iltaan
3.      Edustus yhtiökokouksissa
 • valtuutetaan yhdistyksen hallituksen jäsen edustamaan yhdistystä niissä alueella toimivissa yhtiöissä, joissa yhdistyksellä on omistusta (ainakin Atria Oy, Olvi Oyj, Ponsse Oyj)
4.      Edustus Osakesäästäjien keskusliitossa
 • liittohallituksen varajäsenenä toimii Tomi Hyttinen
 • yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on edustajana liittovaltuustossa
5.      Sijoitusristeily
 • osallistutaan mahdolliseen sijoitusristeilyyn
6.      Jäsenhankinta
 • nykyistä jäsenkantaa 316 varsinaista jäsentä kasvatetaan 340:een
 • jäsenhankintaa suunnataan mm. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen opiskelijoihin ja Pohjois-Savon Ekonomien jäsenistöön
7.      Jäsenillat
 • kokouksia pidetään kuukausittain (ei heinä-elokuussa)
 • kokouksissa pidetään alustuksia pörssiyhtiöistä jäsenten toimesta ja tarvittaessa ajankohtaisia alustuksia ulkopuolisten avulla, esiintymismahdollisuutta tarjotaan pankeille, pankkiiriliikkeille ja sijoitusalan yrityksille
 • jäseniltoja pyritään järjestämään myös niin, että vieraillaan pörssiyhtiöiden Kuopiossa sijaitsevissa toimipisteissä (esim. YIT).
8.      Sijoituskerho
 • sijoituskerho järjestää tapaamisia kuukausittain.
·         Tapaamisissa :
o   Analysoidaan pörssiyhtiöiden tulostietoja osavuotisjulkistusten aikoihin.
o   Arvioidaan yhtiöiden kehitystä kerhon jäsenten mielipiteiden avulla.
o   Aktiivijäsenet esittelevät omaa sijoitushistoriaansa kerhossa.
o   Käydään läpi teknistä analyysiä osakekursseista.
o   Käydään läpi jäsenten ETF-, ETC-sijoittamista.
o   Arvopaperivälittäjiä arvioidaan ja arvostellaan.
9.      Vuotuinen pörssiveikkaus tehdään tammikuun jäsenilloissa tai sähköpostilla. Veikkauksessa yritetään arvioida HEX-pisteluku tulevan vuoden viimeisenä pörssipäivänä.
10. Tiedottaminen
 • sääntömääräiset kokoukset kutsutaan koolle jäsenetulehdissä julkaistavilla ilmoituksilla
 • tapahtumista tiedotetaan jäsenetulehdissä sekä Osakesäästäjien nettisivujen yhdistyksen omilla alasivuilla,
 • jäsenistön sähköpostiosoitteistoa käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen nopeata tiedottamista vaativissa tilanteissa
 • tarvittaessa käytetään myös Kuopiossa ilmestyvien lehtien maksuttomia ”muistio”-palstoja
 • luovutaan jäsenkirjeen käyttämisestä tapahtumiin liittyvän tiedottamisen välineenä
11. Viikko – Savon palsta
 • jatketaan kuukausittain julkaistavan osakesäästämistä koskevana palstan toteutusta. Hallituksen jäsenet vastaavat kukin vuorollaan kirjoituksista.
12. Organisaatio
 • valittavan hallituksen työnjakoa tarkennetaan siten, että jokaiselle jäsenelle pyritään saamaan oma vastuualue, hallituksen kokoonpanoa halutaan painottaa siten, että vaihtotilanteissa uusiksi jäseniksi saadaan aktiivisijoittajia sekä ammatikseen sijoitusalan tehtävissä toimivia henkilöitä
13. Tuki jäsenille
 • jäsenen osallistuessa sijoitusalan maksullisiin tapahtumiin yhdistykseltä on mahdollisuus saada tukea yhden kerran 25 €/jäsen/vuosi